Nabízíme kvalitní služby ve všech oblastech firemního ESG

Seznamte se s tím, co nabízíme, naším postupem práce a nabídkou pro firmy, které s ESG teprve začínají.

Nabízíme kvalitní služby ve všech oblastech firemního ESG

Seznamte se s tím, co nabízíme, naším postupem práce a nabídkou pro firmy, které s ESG teprve začínají.

ESG strategie a odpovědné myšlení

#ZnáteVášFiremníSmysl?
Pomůžeme vám dosáhnout ambicí, které si v oblasti udržitelnosti nastavíte. Od identifikace témat, která jsou pro váš byznys a vaše stakeholdery nejdůležitější, až po stanovení konkrétních cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti a podpora s jejich implementací - s námi získáte strategii na míru, která bude v souladu s obchodním záměrem firmy.
 • Nastavení ESG strategie
  Společně nastavíme ESG strategii vaší společnosti do dalších let podpořenou specifickými cíli a klíčovými ukazateli výkonu, ušitou na míru vaší společnosti a její vizi budoucnosti. Zaměříme se na dynamiku vašeho odvětví a trhu, vaši strategickou pozici, nadcházející trendy a aktuální legislativu, abychom zlepšili váš dopad a vytvořili skutečnou hodnotu.
 • Workshopy na míru pro byznys lídry
  Rozumíme protichůdným tlakům, kterým jsou byznys lídři vystaveni, a máme obchodní argumenty pro udržitelný růst a dlouhodobou tvorbu hodnot. Ukážeme vám, že spojení obchodní strategie s ESG přispěje nejen k dosažení vyšší finanční a udržitelné hodnoty, ale také zajistí dobrou pověst společnosti a upevní její pozici jakožto lídra změn na trhu.
 • ESG audity a analýzy
  Připravujeme ESG audity a revize strategií udržitelnosti pro velké i malé společnosti a jejich dodavatele. Analýzy mohou být buď detailní, tak méně podrobné, s minimálním zapojením vašich zaměstnanců. Vždy pracujeme v souladu s mezinárodní metodikou, abychom docílili efektivního srovnání s konkurencí, trhem a přicházejícími trendy.
 • Zapojení stakeholderů
  Klíčovou součástí ESG strategie je znát své interní a externí stakeholdery (zainteresované strany) a pravidelně s nimi komunikovat. Pomůžeme vám je správně identifikovat, zapojit a nastavit s nimi takovou komunikaci, abyste měli dobré vztahy, pozitivní reputaci a získávali kvalitní zpětnou vazbu na vaší cestě k udržitelnosti.

ESG reporting

#UkažteNámData
Jakmile jste na cestě k udržitelnosti, je důležité, abyste vaše pokroky a úspěchy sdíleli se světem. Vaši zákazníci, klienti i investoři potřebují porovnatelné, konzistentní a komplexní zprávy založené na ESG datech, aby porozuměli výsledkům aktivit vaší společnosti. Naši obsahoví specialisté vám pomohou vytvořit váš příběh, a to v kontextu platných ESG rámců a směrnic.
 • Legislativa a standardy v oblasti ESG
  Provedeme vás novými směrnicemi Evropské unie jako jsou CSRD a Taxonomie a také mezinárodními rámci jako GRI, SDGs, TCFD nebo SASB. Poradíme vám, který z nich je pro vás nejvhodnější a jak podle něj co nejlépe připravit váš report.

 • Strategie a tvorba konceptu zprávy
  Jakmile vás provedeme rámci a legislativou, sestavíme strukturu reportu, doporučíme vhodný způsob komunikace vaší ESG strategie a dat a vytvoříme koncept, který bude základem všech vašich budoucích aktivit v oblasti ESG reportingu.

 • Plánování obsahu a sběr dat
  Sběr dat je často časově nejnáročnější částí celého procesu tvorby ESG zprávy. Naplánujeme váš obsah na základě požadovaných údajů a pomůžeme vám shromáždit ta nejvhodnější fakta a čísla. Vašim kolegům pomůžeme se sběrem a vysvětlíme příležitosti, které z toho pro ně plynou.
 • Copywriting
  Vaše zpráva bude v dobrých rukou našich copywriterů, kteří se specializují na ESG reporting a k oblasti mají osobně velmi blízko. Vaši cestu udržitelností představí všem klíčovým stakeholderům tím nejvhodnějším způsobem a co je nejdůležitější – zůstanou daleko od greenwashingu a povrchových marketingových tvrzení.

Služby v oblasti životního prostředí

#KlimatickáZměnaJeTu
Posoudíme ekologickou stopu vaší společnosti, jejích služeb a produktů a koukneme na úroveň ekologického povědomí ve vaší firmě. Ukážeme vám, jak minimalizovat negativní dopad vaší společnosti na životní prostředí a představíme možnosti dosažení uhlíkově neutrálního a přírodě prospěšného fungování.
 • Výpočet uhlíkové stopy
  Shromáždíme údaje o emisích, odpadech a využívání zdrojů ve vaší společnosti či u vašeho produktu. Poté je převedeme na standardizované jednotky měření, včetně emisí CO₂, abychom vyčíslili dopad vaší společnosti na životní prostředí a mohli nastavit doporučení, jak stopu zmenšovat.
 • Environmentální analýza
  Environmentální analýza tvoří základ strategie a reportu v oblasti životního prostředí. Zaměříme se na rozbor praktik šetrných k životnímu prostředí ve vaší společnosti, zkoumáme míru jejich rozvoje a pomůžeme vám identifikovat nejvhodnější příležitosti oběhového hospodářství v rámci vaší firmy.
 • Zelená kancelář a udržitelné eventy
  Pomůžeme vám dosáhnout bezodpadové kanceláře, přejít na odpovědné hospodaření s energiemi, potravinami a vodou, zaměřit se na ekologické nákupy či zorganizovat udržitelné firemní akce.


 • Podpora zelených inovací
  Ať už jde o obnovu přírody, cirkulární procesy nebo další zelené inovace, uplatníme osvědčené postupy z vašeho oboru, projednáme je s potenciálními partnery, a spolu s odborníky je pomůžeme implementovat do vaší firmy.

Služby v oblasti komunikace ESG

#HlavněŽádnýGreenwashing
Představíme vám jiný úhel pohledu, inspirujeme k akci a podnítíme změnu v myšlení. Pomůžeme vám navázat dialog s lidmi prostřednictvím přesvědčivých sdělení a autentického příběhu značky. Vyhodnotíme návratnost investic. Ukážeme vám možnosti interní a externí strategické komunikace udržitelnosti.
 • Komunikační strategie ESG
  Strategie udržitelnosti je úspěšná pouze tehdy, je-li vašim firemním stakeholderům vhodně komunikována. Nastavíme takovou strategii, která vám pomůže s překážkami, kterým vaše firma v oblasti komunikace udržitelnosti čelí. Pomůžeme vám je postupně překonat a využít všechny příležitosti, které se nabízí.
 • ESG Brand Messaging
  Aby byla vaše komunikace věrohodná, účinná a konzistentní, musí vycházet z toho, kdo jste vy jako firma. Jaké je vaše místo v širším kontextu? Jsou vaše obchodní a ESG cíle v souladu? Co se snažíte změnit? Kdo by o tom měl vědět? Pomůžeme vám najít ta správná sdělení a identitu pro vaši značku.
 • Mapování stakeholderů
  Na každou skupinu stakeholderů má vaše firemní činnost jiný dopad a tím se liší i jejich vztah k vaší organizaci. Podle toho také musíte nastavit váš způsob komunikace. Co je zajímá? Proč by se měli zajímat o váš podnik? Jak je podporujete? Co od vaší společnosti potřebují? Pomůžeme vám najít vhodný způsob komunikace s každým z nich.
 • Komunikační a PR plán
  Podpoříme vás při tvorbě a nastavení komunikačního plánu v oblasti ESG. Jak správně využít report o udržitelnosti? Co s tiskovými zprávami, sociálními sítěmi, zaměstnaneckými newslettery nebo průzkumy veřejného mínění? Nastíníme vám konkrétní postupy, které vám pomohou předat správné sdělení tomu správnému publiku.

Využijte nás na vaší cestě k udržitelnosti.

Zavolejte nám ještě dnes. Budete mluvit přímo s odborníkem na udržitelnost.
Jak pracujeme
Podporujeme společnosti, které jsou ve všech fázích své cesty k udržitelnosti, ať už jde o stanovení vědecky podložených cílů, podporu s implementací nebo přípravu ESG zprávy.
1

Zhodnocení ESG & Gap analýza

Pomůžeme vám porozumět tomu, co je pro vaši společnost v oblasti udržitelnosti nejdůležitější a kde svou cestu zahájit. Začínáme gap analýzou a benchmarkingem, následně zhodnotíme významná témata a provedeme průzkum vnímání ESG u vašich investorů a zákazníků.
2

ESG strategie & akční plán

Společně nastavíme vaši dlouhodobou ambici v oblasti ESG, hlavní oblasti, na které se musíte zaměřit a akční plán. Stanovíme vaše klíčové priority a cíle, připravíme hlavní indikátory výkonnosti, aktivity a vhodné postupy.
3

Implementace ESG ve firmě

Pomůžeme vám začlenit ESG do vaší společnosti a plnit vás nastavený plán. V závislosti na klíčových oblastech vaší strategie zmapujeme emise skleníkových plynů, stanovíme vědecky podložené cíle a cíle dosažení uhlíkové neutrality, nebo se zaměříme na implementaci Global Reporting Initiative (GRI) či Evropských standardů pro výkazování udržitelnosti (ESRS).
4

ESG reporting & komunikace

Vaši strategii a výsledky zpracujeme do příběhu a nastavíme vhodné komunikační procesy, které zaujmou vaše publikum. Reportování o udržitelnosti odráží výsledky vaší ESG transformace a poskytuje vašim stakeholderům jasná data. Nezapomínáme ani na rámce CDP, TCFD, SASB, Taxonomii nebo GRI a na prezentace pro investory či zákazníky.
5

Zpětná vazba a další kroky

Po roce spolupráce doporučujeme, na co se zaměřit v následujícím roce, a plánujeme zlepšení dle vašeho akčního plánu a v souladu s ESG strategií vaší společnosti.
Jak pracujeme
Podporujeme společnosti, které jsou ve všech fázích své cesty k udržitelnosti, ať už jde o stanovení vědecky podložených cílů, podporu s implementací nebo přípravu ESG zprávy.
1

Zhodnocení ESG & Gap analýza

Pomůžeme vám porozumět tomu, co je pro vaši společnost v oblasti udržitelnosti nejdůležitější a kde svou cestu zahájit. Začínáme gap analýzou a benchmarkingem, následně zhodnotíme významná témata a provedeme průzkum vnímání ESG u vašich investorů a zákazníků.
2

ESG strategie & akční plán

Společně nastavíme vaši dlouhodobou ambici v oblasti ESG, hlavní oblasti, na které se musíte zaměřit a akční plán. Stanovíme vaše klíčové priority a cíle, připravíme hlavní indikátory výkonnosti, aktivity a vhodné postupy.
3

Implementace ESG ve firmě

Pomůžeme vám začlenit ESG do vaší společnosti a plnit vás nastavený plán. V závislosti na klíčových oblastech vaší strategie zmapujeme emise skleníkových plynů, stanovíme vědecky podložené cíle a cíle dosažení uhlíkové neutrality, nebo se zaměříme na implementaci Global Reporting Initiative (GRI) či Evropských standardů pro výkazování udržitelnosti (ESRS).
4

ESG reporting & komunikace

Vaši strategii a výsledky zpracujeme do příběhu a nastavíme vhodné komunikační procesy, které zaujmou vaše publikum. Reportování o udržitelnosti odráží výsledky vaší ESG transformace a poskytuje vašim stakeholderům jasná data. Nezapomínáme ani na rámce CDP, TCFD, SASB, Taxonomii nebo GRI a na prezentace pro investory či zákazníky.
5

Zpětná vazba a další kroky

Po roce spolupráce doporučujeme, na co se zaměřit v následujícím roce, a plánujeme zlepšení dle vašeho akčního plánu a v souladu s ESG strategií vaší společnosti.
Úvod do ESG - naše nabídka
Je pro vás ESG nové téma? Prohlédněte si naše balíčky, které vám pomohou udělat ten první krok. Potřebujete-li komplexní podporu, podívejte se na naši plnou nabídku služeb.
PRŮVODCE ESG PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY
 • Psaný průvodce pro malé a střední podniky o trendech a legislativě v oblasti ESG včetně návodu, jak si nastavit strategii, komunikovat se stakeholdery a připravit report.
 • Dvě hodinové konzultace s ESG expertem z Flagshipu.
Chci vědět více
ZÁKLADNÍ FIREMNÍ ESG SKEN
 • Dotazník pro analýzu současného stavu ESG ve vaší firmě.
 • Dvouhodinový workshop o tom, jak může ESG pomoci vaší společnosti.
 • Zpráva shrnující klíčové oblasti ESG, na které by se měla vaše firma zaměřit spolu s doporučeními.
Chci vědět více
ÚVODNÍ ANALÝZA KOMUNIKACE ESG
 • Analýza současného stavu vaší ESG komunikace.
 • Hodinová schůzka, na které vám představíme osvědčené postupy a doporučíme další kroky.
 • Finální zpráva se shrnutím a doporučeními pro komunikaci.
Chci vědět více
Kontaktujte nás
Napište nám, zavolejte nebo nás přijďte navštívit do naší kanceláře v centru Prahy, kde si spolu můžeme dát výbornou fairtrade kávu.
+420 222 317 685
info@flagshipimpact.com
Flagship Communications Ltd.
Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 039 88 333, DIČ: CZ683720544
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z webu.
Souhlasím