#VzdělávánímKeZměně?
ESG vzdělávání & know-how
Naše ESG vzdělávací semináře poskytují manažerům, odborníkům na komunikaci a vedení firem potřebné znalosti o ESG s důrazem na praktické využití v řízení firmy a komunikaci. To jim pomůže začlenit principy ESG do obchodní praxe, což bude mít hmatatelný dopad na cestu jejich organizací k udržitelnosti a budování důvěry zainteresovaných stran.

Projděte si naši nabídku

ESG legislativa

Pomůžeme vám zorientovat se v EU legislativě v oblasti ESG a udržitelnosti. Získáte hlubší vhled do připravované legislativy ESG, jako je CSRD, ESRS reporting, CS3D, SFDR, Taxonomie EU nebo směrnice o greenwashingu. Můžeme se také zaměřit pouze na jednu ze směrnic a jít více do hloubky. Seznámíme vás s legislativními požadavky, které se budou týkat vaší společnosti, vysvětlíme, jak zajistit vaši compliance a jak posunout vaši firmu nad rámec těchto základních požadavků.

ESG komunikace bez greenwashingu

Tento seminář vás vybaví znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, abyste rozpoznali a vyvarovali se greenwashingu. Zvýší vaši schopnost pravdivě a efektivně komunikovat vaše iniciativy v oblasti udržitelnosti jak interně, tak také externě. Ukážeme vám, jak vypadají typické nástrahy greenwashingu, seznámíme vás se strategiemi transparentního reportování a technikami autentických komunikací, které mají ohlas u zainteresovaných stran.

Zapojení zaměstnanců do ESG

V rámci tohoto semináře vám vysvětlíme, jak prohloubit porozumění, zapojení a angažovanost zaměstnanců v cílech udržitelnosti vaší organizace. Ukážeme vám, jak s nimi efektivně komunikovat o ESG a jak inspirovat zaměstnance k tomu, aby tyto cíle nejen podporovali, ale také se o ně zasazovali. Tento seminář se věnuje budování firemní kultury zaměřené na udržitelnost, překonávání mezer v informovanosti zaměstnanců a posilování společného smyslu pro poslání a odpovědnost vaší firmy.

ESRS reporting pro dodavatele dat

Tato série seminářů poskytuje komplexní vzdělávání o požadavcích ESRS a vybaví dodavatele dat potřebnými znalostmi a nástroji pro poskytování údajů v souladu s ESRS předpisy. Zaměřuje se na objasnění rámce ESRS a jeho významu pro vykazování udržitelnosti, spolu s podrobným rozborem oblastí E, S a G. Dozvíte se o konkrétních požadovaných údajích, oborových standardech pro vykazování a účinných strategiích pro sběr, validaci a dokumentaci dat.

Strategie a reporting v oblasti životního prostředí

Cílem tohoto semináře je předat účastníkům znalosti nezbytné k účinnému řešení environmentálních výzev specifických pro jejich odvětví. Zaměřuje se na zvyšování environmentální gramotnosti a odborných znalostí, měření uhlíkové stopy, strategie dekarbonizace a vykazování souvisejícím s přírodou. Představíme vám osvědčené postupy a inovativní řešení v sektoru a ukážeme vám, jak můžete prosazovat pozitivní změny v oblasti životního prostředí ve vaší organizaci.

Strategický leadership v udržitelnosti

Tento seminář zdůrazňuje klíčový význam integrace udržitelnosti do obchodní strategie. Poskytneme přesvědčivé, na důkazech založené obchodní argumenty, které ukazují, jak udržitelné postupy vytvářejí dlouhodobou udržitelnou hodnotu a zvyšují finanční výkonnost. Seminář se zaměřuje na praktické strategie a poskytuje vodítko, jak sladit obchodní strategii s principy ESG. Cílem tohoto přístupu je nejen posílit pověst společnosti, ale také postavit generálního ředitele do pozice transformačního lídra, který úspěšně naviguje propojení finančního úspěchu a udržitelné odpovědnosti.

Proč se zúčastnit našich seminářů?

  • Praktické a využitelné poznatky: Odejdete se souhrnnými materiály a strategiemi, které můžete využít ve své organizaci.
  • Odborné postřehy: Naše semináře vedou odborníci s dlouholetými zkušenostmi v ESG a souvisejících oblastech.
  • Doporučení na míru: Získáte odpovědi na konkrétní otázky a situace s možností diskuse a zpětné vazby.
  • Další podpora: Nabízíme možnost další spolupráce, která vám pomůže efektivně aplikovat a rozvíjet nové dovednosti v oblasti ESG ve vašem podnikatelském prostředí

Udělejte první krok k udržitelné budoucnosti vaší organizace.

Zavolejte nám ještě dnes. Budete mluvit přímo s odborníkem na udržitelnost.
Kontaktujte nás
Napište nám, zavolejte nebo nás přijďte navštívit do naší kanceláře v centru Prahy, kde si spolu můžeme dát výbornou fairtrade kávu.
+420 222 317 685
info@flagshipimpact.com
Flagship Impact s.r.o.
Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 19306571, DIČ: CZ19306571
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z webu.