Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Co je dvojitá materialita a proč je v rámci ESG tak důležitá?

Dvojitá materialita neboli dvojí významnost je koncept, který získal v posledních letech významnou pozornost, a to zejména v kontextu ESG reportování / zpráv o udržitelnosti. Přístup ukazuje, že environmentální a sociální dopady podniku mohou ovlivňovat nejen finanční výkonnost firmy, ale také širší ekonomické, sociální a environmentální systémy, ve kterých působí. Jinými slovy, materialita podniku sahá za jeho finanční výkonnost až k dopadům, které vytváří na svět kolem sebe.

Zájem investorů a posilování business case

Dvojí materialita se stala klíčovým faktorem pro podniky a investory, kteří hledají způsoby, jak se vypořádat s riziky a příležitostmi spojenými s otázkami udržitelnosti. Například společnost, která se silně spoléhá na fosilní paliva, může být ohrožena finančními riziky z regulací a změn trhu souvisejících s klimatickou změnou. Současně mohou emise této společnosti přispívat k širším environmentálním rizikům, jako je ztráta biodiverzity a degradace ekosystémů. Tento přístup tak odkazuje na to, že rizika a příležitosti udržitelnosti mohou ovlivnit dlouhodobou hodnotu společnosti a celkovou ekonomiku.

Nová legislativa EU

Evropská unie aktivně pracuje na integraci konceptu dvojí materiality do svého rámce udržitelného reportingu, včetně navrhované směrnice o korporátním udržitelném reportování (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). Směrnice vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly své přímé dopady na vlastní provoz a finanční výkonnost, stejně jako své širší společenské a environmentální dopady. Tím pomůže zajistit, aby investoři a další zúčastnění měli informace, které potřebují k rozhodování o dlouhodobé hodnotě a výkonu podniku.

Hodnocení dvojí materiality

Koncept dvojité materiality se stále vyvíjí a probíhá debata ohledně toho, jak ho měřit a vykazovat. Ve Flagshipu jsme vytvořili vlastní metodologii procesu hodnocení dvojité materiality, která se odvíjí od posouzení dopadu a finanční materiality podniku. Vytvořili jsme na míru šité tabulky hodnocení a dotazníky, které jsou v souladu s evropským ESRS reportingem, abychom získaly cennou zpětnou vazbu od všech zainteresovaných stran.
Hodnocení dvojité materiality zahrnuje několik kroků:

(1) Identifikace a prioritizace vašich materiálních témat v oblasti udržitelnosti:

Začněte tím, že identifikujete nejvýznamnější oblasti v rámci udržitelnosti pro váš podnik, včetně rizik a příležitostí týkajících se životního prostředí, sociálních aspektů a řízení (ESG).

(2) Posouzení finančního dopadu:

Analyzujte potenciální finanční dopad témat identifikovaných v prvním kroku. To může zahrnovat posouzení možnosti růstu tržeb, úspor nákladů nebo finančních rizik souvisejících s těmito tématy.

(3) Určení rozsahu materiality:

Stanovte si práh materiality u každé ESG oblasti. Materialita odkazuje na význam oblasti z hlediska jejího potenciálního dopadu na finanční výkon společnosti a širší ekonomické, společenské a environmentální systémy, ve kterých působí.

(4) Vyčíslení dopadu:

Změřte dopad u každého ESG tématu pomocí relevantních metrik, jako jsou emise CO2, spotřeba vody nebo indikátory sociálního dopadu.

(5) Reporting materiálních témat:

Informujte o svých udržitelných oblastech a jejich pozitivních i negativních dopadech. To může zahrnovat vykazování finančních a nefinančních dopadů a také o přístupu společnosti k řešení těchto otázek.

(6) Monitorování a pravidelná aktualizace:

Nepřetržitě sledujte a aktualizujte vaše hodnocení dvojí materiality, jakmile se objeví nová udržitelná témata, která se vás budou týkat a jak se bude měnit dopad stávajících témat v čase. Pravidelně reportujte o pokroku v řešení těchto otázek.
Celkově se koncept dvojí materiality stává stále populárnějším, jak více a více společností rozpoznává význam řízení rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti. Přijetím přístupu dvojí materiality mohou společnosti přispět k udržitelnější a odolnější ekonomice a zároveň chránit svou vlastní dlouhodobou hodnotu a konkurenceschopnost.
Kontaktujte nás pro zhodnocení materiality pro vaši společnost.
Užitečné odkazy k tématu dvojí materiality:
  1. Global Reporting Initiative (GRI) poskytuje návod k reportingu udržitelnosti, včetně konceptu dvojí materiality. Více informací najdete na jejich webových stránkách: https://www.globalreporting.org nebo https://www.globalreporting.org/media/r2oojx53/gri-perspective-the-materiality-madness.pdf
  2. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) poskytuje doporučení pro firmy ke zveřejňování informací o svých klimatických rizicích a příležitostech. Rámec TCFD také zahrnuje koncept dvojí materiality. Více informací najdete na jejich webových stránkách: https://www.fsb-tcfd.org/
  3. Organizace OSN Global Compact poskytuje zdroje a návod k udržitelným otázkám, včetně konceptu dvojí materiality. Více informací najdete na jejich webových stránkách: https://unglobalcompact.org


Image by rawpixel.com on Freepik