Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

10 nových ESG trendů

Každý rok se v ESG objeví nové trendy. Udržitelnost je v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí a my vám přinášíme deset trendů, o kterých si myslíme, že se vyplatí sledovat.

1. Byznys lídři ponesou odpovědnost za svoji nečinnost

Pokud jste ředitelem společnosti, která v oblasti změny klimatu nepodniká žádné kroky, nebo dokonce vědomě poškozuje planetu a její obyvatelstvo, pravděpodobně za to ponesete následky. Stejně jako hnutí #MeToo nakonec dostihlo vysoce postavené násilníky, tak i hnutí #ClimateEmergency v budoucnu dožene znečišťovatele životního prostředí.
Pokud vás zajímá, kdo v současnosti planetě nejvíce škodí, zadejte si do Google vyhledavače největší znečišťovatele na světě. Jedná se o 20 státních a nadnárodních společností.

2. Dojde ke sjednocení vládních předpisů a standardů v oblasti ESG

Následující roky budou především ve jménu sjednocování ESG terminologie, standardů a iniciativ, které začalo probíhat již v roce 2020.
EU vydala konečnou verzi Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), která se zaměřuje na ESG strategii a reporting. Dokončuje se také Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CS3D) zaměřená na udržitelné dodavatelské řetězce. Čeká nás toho ale mnohem víc - podívejte se na náš blog.

3. Udržitelné výrobky se stanou normou

Odvětví jako je fast fashion začínají být velmi nepopulární. Mladá generace udává jasný směr právě tím, že při nákupu preferuje udržitelnost. Mileniálové a generace Z si více než kterákoli jiná generace uvědomují dopady změnu klimatu, ztrátu biodiverzity a nutnosti začít jednat.
Se zapojením lidí narozených ve 21. století do pracovního procesu roste jejich kupní síla. Pokud je chcete zaujmout, musíte zajistit, aby vaše společnost dbala na udržitelnost a dodržovala normy v oblasti životního prostředí.

4. Greenwashing vám jen tak neprojde

Pokud veřejně prohlašujete, že jsou vaše aktivity nebo produkty udržitelnější, než doopravdy jsou, jedná se o greenwashing. Ten s sebou nese spoustu rizik od špatné reputace po regulační a soudní rizika, na která by společnosti měly být připraveny. Soudních sporů rychle přibývá, v poslední době jsme slyšeli nejvíce např. o sporech s leteckými společnostmi.
Co z toho vyplývá? Nelžete svým investorům ani zákazníkům, protože pravda nakonec vždy vyjde najevo.

5. ESG investování bude nadále růst

ESG investování začalo být velmi oblíbené během pandemie, ale přesto se s ním pojí řada výzev. Často se v oblasti ESG fondů setkáváme s greenwashingem – proto např. finanční úřad ve Švýcarsku nově zakázal označovat ESG fondy za udržitelné nebo tvrdit, že přispívají k udržitelnosti.
Nicméně s perspektivou globálních dopadů změny klimatu si investoři a společnosti začali uvědomovat, jak důležité je nevnímat pouze zisk, ale soustředit se právě na nefinanční faktory. A propos, věděli jste, že biodiverzita se stává v ESG investování tématem číslo jedna?

6. Společnosti budou muset zveřejňovat všechna ESG rizika, za která jsou odpovědná

Malých i velkých firem se bude brzy týkat ESG reporting, v rámci kterého budou muset kromě svých příležitostí a dopadů zveřejňovat i veškerá rizika, za jejichž vznik mohou být odpovědné. Výsledkem budou změny v cenách akcií a získávání talentů, ale ovlivní to i loajalitu zákazníků a přízeň investorů.

7. Offsety se budou vylepšovat

Termín „offset“ označuje kompenzaci emisí skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý. Cílem společností a organizací, které offsetové projekty financují, je emise skleníkových plynů odstranit nebo dokonce zabraňovat jejich vypouštění do atmosféry.
Vzhledem k tomu, že se v ESG kruzích stále více prosazuje uhlíková neutralita, budou offsety něčím naprosto běžným. Mnoho lidí ale považuje uhlíkové kompenzace za greenwashing, nicméně právě to by se mělo změnit spolu s rozvojem důvěryhodných a kvalitních offsetových technologií a projektů.

8. „Klimaticky pozitivní“ je nové „uhlíkově neutrální“

Díky offsetům dosáhnou společnosti uhlíkové neutrality, ale cíle mohou mít ještě vyšší. Novým trendem je totiž „klimaticky pozitivní“ namísto uhlíkově neutrální. Klimaticky pozitivní znamená, že činnost společnosti reálně snižuje množství oxidu uhličitého vypouštěného do atmosféry.

9. Obnovitelná energie bude levnější

V minulosti byla fosilní paliva levnější než obnovitelná energie, ale to se rychle mění. Podle publikace „Renewables“ z roku 2020, kterou vydala Mezinárodní agentura pro energii (IEA), zlevnila větrná energie o 70 % a solární energie o 89 % za posledních deset let a očekává se, že jejich kapacita do pěti let překoná uhlí.
Solární energie je už nyní levnější než uhlí. Doporučujeme seznámit se s problematikou obnovitelné energie v dodavatelských řetězcích a začít využívat její potenciál.

10. Práce z domova bude stále běžnější

Práce z domova je významný a v oblasti udržitelnosti překvapivě velmi oblíbený trend. Ukazuje se, že práce na dálku je přínosná nejen pro životní prostředí, ale i pro zdraví lidí.
Díky práci z domova je na silnicích méně aut a v kancelářských budovách se spotřebuje méně energie, což vede k menší produkci emisí a menší spotřebě fosilních paliv. Nedojíždět do práce je nejrychlejší, nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak mohou lidé a zaměstnavatelé snížit svoji uhlíkovou stopu. V budoucnu můžeme očekávat další inovace v této oblasti.