Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Náš klient od nás vyžaduje ESG data - na co se připravit?

Téma dopadu na udržitelnost v dodavatelsko-odběratelských řetězcích nabývá v souvislosti se směrnicí CSRD na významu. Stále častěji se tak objevuje otázka, jak celý dodavatelský řetězec z pohledu ESG hodnotit a především, která povinná ESG data začít sbírat.
Nová směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) si klade za cíl zajistit, aby podniky zjišťovaly a snažily se předcházet závažným dopadům na lidská práva a životní prostředí, a to nejen u sebe, ale i ve svých hodnotových řetězcích v Evropě i mimo ni. Firmy již pochopily, že zcela zásadní je proces due diligence zejména pro ty společnosti, kde výroba probíhá mimo Evropskou unii (např. výroba textilu v Asii, těžba nerostů v Africe).

Co očekávat?

Pokud je vaše společnost dodavatelem, potřebujete ji pojistit nebo si půjčit finanční prostředky od finanční instituce, je jasné, že v nejbližší době se budete stále častěji setkávat s požadavky na sběr a dodání ESG dat. Dotazování na oblast klíčových dat dle směrnice CSRD se nyní obvykle děje prostřednictvím různých ESG dotazníků, které by měly pokrývat základní oblasti dle ESRS standardů, které společnost, se kterou máte obchodní vztah, musí vykazovat na základě analýzy materiálních témat. Právě analýza materiality, neboli analýza významnosti, je důvodem, proč je třeba reportovat data i za dodavatelsko-odběratelské řetězce. Jako významné oblasti ESG se většinou ukážou témata s nimi spojená.
Pokud jste navíc pro danou společnost významným partnerem a pohybujete se v sektoru, který jakoukoli část ESG může svým působením ovlivňovat (zvláště negativně), počítejte s komplexním přístupem a obsáhlým zhodnocením vlastní činnosti, včetně nutnosti poskytnout konkrétní data (např. uhlíková stopa vaší firmy, výsledky stakeholder dialogu, přehled politik uvnitř firmy či existence a dodržování etického kodexu).
Níže vám přinášíme přehled několika základních otázek takového ESG dotazníku. Je dobré se na tyto otázky připravit, zvlášť pokud se ještě ESG reportingu nevěnujete. Otázky předpokládají dlouhodobé vykazování a sledování trendu, zároveň některé po vás budou vyžadovat přiložení konkrétních dokumentů/politik/certifikátů, které se k dané oblasti vztahují, aby bylo možné odpovědi dokázat, případně vysvětlit.

Otázky obecné a z oblastí sociální a řízení společnosti:

 • Máte vlastní ESG strategii?
 • Vydáváte ESG report/Zprávu o udržitelnosti?
 • Jaké certifikace z ESG oblasti vlastníte?
 • Jakým způsobem komunikujete se zainteresovanými stranami (stakeholder dialog)?
 • Prošli jste nějakým ESG ratingem?
 • Má váš podnik vedoucího pracovníka/oddělení odpovídající/ho za udržitelnost?
 • Máte zaveden etický kodex?
 • Jaké zásady týkající se pracovních podmínek a lidských práv váš podnik dodržuje?
(Je třeba pokrýt tato témata: dětská práce, nucená práce, mzdy a benefity, pracovní doba, sdružování a kolektivní vyjednávání, obtěžování na pracovišti a opatření proti diskriminaci.)
 • Máte systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti?
 • Je ve Vašem podniku vytvořen soubor požadavků ESG/udržitelnosti u vašich dodavatelů? (pracovní podmínky a lidská práva, systém BOZP, obchodní etika, péče o životní prostředí, screening udržitelnosti vlastních dodavatelů)

Otázky z environmentální oblasti:

 • Máte zaveden systém řízení ochrany životního prostředí? Je certifikovaný externí společností?
 • Měříte své celkové roční emise emise CO2? (uveďte celkový objem v tunách za poslední rok, včetně veřejně dostupného cíle snížení emisí CO2)
 • Máte zaveden postup pro nakládání s odpady nebo jejich zpracování, včetně nebezpečných a jiných než nebezpečných odpadů? (uveďte celkový objem a přidejte osvědčení, dále doplňte veřejně dostupné cíle pro snižování množství odpadu)
 • Jaká je vaše celková spotřeba energie? (uveďte celkový objem v metrických tunách a veřejně dostupné cíle pro snížení spotřeby energie)
 • Jaká je celková spotřeba vody ve vaší organizaci? (Uveďte celkový objem m3 a veřejně dostupné cíle pro snížení spotřeby vody)

Finanční instituce již sbírají data

Proces sběru ESG dat o svých firemních klientech se již nyní výrazně dotýká především finančních institucí, které musí řešit, jakým firmám poskytují své finanční prostředky, a tedy jaký vliv skrze ně mají na celou oblast ESG. Jsou to totiž v první řadě banky, na které je vyvíjen tlak, aby nefinancovaly znečišťovatele životního prostředí, a proto je třeba přísně sledovat, komu poskytují své úvěry.
Několik českých bank již nyní využívá společný ESG dotazník připravený Českou bankovní asociací. Koncem roku 2023 byl šesti českými bankami připraven nový dotazník, reflektující standardy ESRS, který by měl nahradit starší dotazník z roku 2021. Nový dotazník funguje přes digitální platformu Synesgy. Ta poskytuje řešení sběru dat z dodavatelských řetězců nejen bankám, ale různým typům organizací. Kromě možnosti vyplnit ESG dotazník, pracuje platforma také s ESG ratingem a certifikací dodavatelů.

K čemu mohou sloužit ESG certifikace a ratingy

Některé společnosti využívají k hodnocení svých dodavatelů také mezinárodní ratingy a certifikace. Z těch většinou nejsou patrné všechny detaily, jako např. konkrétní čísla z měření uhlíkové stopy, přesto slouží velmi dobře k zajištění určité úrovně kontroly nad svým dodavatelským řetězcem. Mohou být jak sektorově specifické, tak obecné, vhodné pro široké spektrum společností. Lépe se mezi nimi zorientovat vám pomůže náš článek na toto téma. K těm nejpoužívanějším pro hodnocení malých a středních firem patří rating EcoVadis. Jak se na tento konkrétní hodnotící nástroj připravit, se můžete dočíst zde.
Rádi vám s přípravou vašich ESG podkladů potřebných pro vaše klienty poradíme. Napište nám, prosím, na info@flagshipimpact.com.