Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Posuňte svou strategii udržitelnosti na vyšší úroveň: Jak Flagship Impact a EcoVadis vedou firmy k ESG pokroku

Proaktivní firmy chápou, že skutečné úsilí o udržitelnost přesahuje rámec pouhého souladu s legislativou. Analyzují nejen vlastní provoz, ale také provoz svého dodavatelského řetězce, kde často dochází k těm nejvýznamějším dopadům na životní prostředí a společnost. Ucelené vyhodnocení dopadu firmy a jejich dodavatelů na životní prostředí a sociální oblast a celkového řízení firmy (ESG) je zásadní pro identifikaci oblastí udržitelnosti, ve kterých je třeba se zlepšovat a vyvíjet. Pomáhá firmám pochopit jejich roli v širším ekosystému a poskytuje jim plán pro efektivní ESG postupy, které prospívají jak jejich podnikání, tak jejim dodavatelům.

ESG ratingy: víc než jen čísla

ESG ratingy, jako např. EcoVadis, jsou v tomto úsilí klíčovými nástroji. Nabízejí komplexní pohled na odolnost firmy a jejího dodavatelského řetězce, etické praktiky a úsilí o řízení ESG. Tento přístup je skvělým začátkem pro identifikaci příležitostí ke zlepšování a oblastí, ve kterých firmě hrozí rizika. Poznatky získané v rámci tohoto procesu připravují půdu pro smysluplné opatření a dlouhodobé změny.

Jak vás můžeme v tomto procesu podpořit?

Jako ověřený školicí partner EcoVadis (Approved EcoVadis Training Partner) vám Flagship Impact pomůže připravit se, získat či zlepšit vaše ESG hodnocení, ať už pro vaši firmu nebo vaše dodavatele. Naše odbornost spočívá v expertní znalosti metodologie EcoVadis a poskytování praktických poznatků a strategického poradenství přizpůsobeného potřebám a ambicím vaší firmy. Jsme jediným školícím partnerem, který nabízí tuto službu v českém, slovenském a polském jazyce.
Flagship Impact byl proškolen a je oprávněn k:
  • Vzdělávání a podpoře dodavatelů v rámci metodologie EcoVadis a podpoře při vyplňování hodnocení.
  • Poskytování poradenských služeb dodavatelům v rámci výsledného hodnocení a Akčního plánu nápravných opatření a podpoře při zavádění opatření a udržitelných postupů v rámci dodavatelského řetězce.
  • Prohlubování znalostí firem a zejména nákupních oddělení o prospěšnosti EcoVadis ratingu pro jejich podnik a dodavatelský řetězec.

Výhoda EcoVadis

V rozmanitém světě ESG ratingů EcoVadis vyniká z několika důvodů:
  • Díky celosvětovému uznání a důvěryhodnosti je preferovanou volbou pro mezinárodní srovnávání v oblasti srovnávací ratingy udržitelnosti.
  • Je založen na hloubkové analýze, která jde nad rámec běžných hodnocení ESG postupů firem v klíčových oblastech: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek.
  • Představuje praktické poznatky pramenící z identifikace rizik a příležitostí ke zlepšení, přizpůsobené specifickému kontextu a odvětví firmy.
Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci vyladit vaše postupy v oblasti udržitelnosti a zlepšit vaše ESG skóre.