Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Možnosti financování udržitelnosti pro podniky v České republice - jak na to?

V rámci závazku EU podporovat udržitelnost mají zejména malé a střední podniky (MSP) v České republice přístup k velkému množství možností financování v této oblasti.

Díky možnosti čerpat finanční podporu budou společnosti moci zajistit, aby byl jejich provoz udržitelnější, aby snížily svou uhlíkovou stopu a zvýšily svou konkurenceschopnost v globálním měřítku.

Cílem tohoto článku je zvýšit povědomí podniků o těchto zásadních pobídkách a prozkoumat klíčové zdroje financování.

Proč by to mohlo být zajímavé pro vaši firmu

Posun směrem k udržitelnosti a odpovědnosti již není luxusem, ale nutností pro společnosti všech velikostí. Přínosů je mnoho - od zlepšení veřejné reputace a sladění s hodnotami zákazníků až po dosažení dlouhodobých úspor a odolnosti. V České republice hrají v tomto posunu klíčovou roli dotace na udržitelné podnikání, které poskytují finanční pobídky pro společnosti, jež chtějí investovat do ekologických provozů nebo společensky udržitelných aktivit, ale obávají se počátečních nákladů.

Podporované oblasti v rámci ESG

Pokud bychom rozlišovali možnosti dotací podle kritérií ESG, která odpovídají třem pilířům udržitelného rozvoje, jak je prosazuje například OSN, naprostá většina z nich by v současnosti spadala do kategorie životního prostředí - "E" (Environment).
Česká republika má totiž v současné době k dispozici nebývalé množství peněz z Evropské unie a velká část z nich má směřovat na klimatická opatření.
Podniky mají obrovské možnosti, jak své podnikání směřovat k udržitelnosti a přispět svým dílem k plnění závazků Zelené dohody.
Druhý pilíř "S" (Social) rovněž nabízí možnosti financování.
Pro poslední kategorii "G" (Governance) v současné době neexistuje mnoho možností dotací.

Příklady dotací na udržitelnost v České republice

Česká republika může v tomto desetiletí využít celou řadu evropských fondů a iniciativ. Jak již bylo zmíněno, v ČR máme v současné době k dispozici bezprecedentní množství peněz z Evropské unie a jejich značná část je k dispozici na podporu ekologičtějšího podnikatelského prostředí.

1 Politika soudržnosti

Politika soudržnosti je hlavním dlouhodobým investičním nástrojem v EU, který se opakuje v pravidelných sedmiletých cyklech, neboť je spojen s dlouhodobým rozpočtem EU. Jedná se o důležitou oblast, která přispívá k odstranění hospodářských, sociálních a environmentálních rozdílů mezi evropskými regiony a usiluje o posílení jejich konkurenceschopnosti. Do této oblasti spadá pět evropských fondů. Pro účely tohoto článku je nejdůležitější Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který financuje inovace a výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků nebo nízkouhlíkové hospodářství a ze kterého mohou firmy těžit. V České republice je z tohoto fondu financován například Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který je zde zmíněn proto, že je přímo zaměřen na malé a střední podniky.

2 Modernizační fond

Kromě fondů politiky soudržnosti je k dispozici řada dalších finančních nástrojů a iniciativ. K těm nejvýznamnějším z hlediska objemu finančních prostředků patří například Modernizační fond, program specificky zaměřený na investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti, podporu obnovitelných zdrojů energie a přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Na rozdíl od politiky soudržnosti není financován přímo z víceletého finančního rámce EU, ale je financován z příjmů z aukcí emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi. V současné době jsou nejvíce podporovány projekty související s dekarbonizací teplárenství a projekty týkající se výstavby fotovoltaických elektráren.

3 Nástroj pro obnovu a odolnost

Existuje také Nástroj pro obnovu a odolnost (RRF), v České republice známý jako Národní plán obnovy), což je dočasný finanční nástroj, jehož cílem je zmírnit ekonomické a sociální dopady pandemie COVID-19. Nejméně 37 % výdajů RRF musí být zaměřeno na klimatickou transformaci a 20 % na digitální transformaci. Podobně jako v předchozích dvou příkladech jsou významnými příjemci dotací firmy.

V současné době se Česká republika chystá v příštích několika letech získat od Evropské unie nebývalé množství peněz - nemalá částka je k dispozici pro firmy. Dobrou zprávou je, že je určena nejen pro velké firmy, ale i pro malé a střední podniky. Seznámit se s podmínkami dotací může být poměrně náročné, zejména pokud teprve začínáte hledat možnosti financování.
Chcete pomoci se zmapováním dotačních možností relevantních pro váš konkrétní podnik? Dejte nám vědět.

Image by master1305 on Freepik