Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Potravinářský & nápojový průmysl

Vítejte v našem ESG “deep divu”, prvním ze série článků, ve kterých vyzdvihneme klíčové dopady a rizika hlavních sektorů podnikání na lidi a životní prostředí.
Pokud byste chtěli vědět víc o specifických ESG dopadech a rizicích ve vašem odvětví a o důležité nadcházející legislativě, která bude ovlivňovat organizace v této oblasti, kontaktujte nás. Vypracujeme vám přehlednou analýzu a projdeme s vámi klíčové oblasti ESG, na které by se vaše firma měla zaměřit.

Jaké jsou hlavní ESG dopady potravinářského a nápojového průmyslu?

Jen v EU zaměstnává potravinářský a nápojový průmysl přibližně 4,5 milionu lidí a vytváří obrat ve výši 1,1 bilionu eur. To z něj činí jedno z největších výrobních odvětví v EU. Není tedy divu, že toto sektor významně ovlivňuje lidi a životní prostředí, zejména prostřednictvím Scope 3, tj. skrze své hodnotové a dodavatelské řetězce.
Výrobci potravin a nápojů hrají klíčovou roli při zajišťování spravedlivého obchodu mezi národy a budoucím zabezpečení potravin proti dopadům změny klimatu. S nárůstem populace přijde i vyšší globální poptávky a rostoucího tlaku na omezené zdroje. Ve světě, kde 828 millionů lidí hladoví a třetina jídla určená na spotřebu se vyplýtvá, závisí zachování ekosystémů a budoucí blahobyt lidské populace především na strukturální přeměně potravinového systému směrem k udržitelnému a odolnému stavu.
Za posledních několik let tento sektor také zaznamenal posun spotřebitelské poptávky ke zdravějším variantám, veganské stravě a vzestup “wellness” trhu. S posunem spotřebitelské poptávky ke zdravějším variantám, rostoucímu důrazu na bezpečnost potravin a měnícímu se chování spotřebitelů musí výrobci nabízet produkty, které jsou zdravější, využívají více přírodních surovin z místních zdrojů a balí je s použitím udržitelného materiálu.

Hlavními oblastmi dopadu potravinářského a nápojového průmyslu jsou:

Emise skleníkových plynů

Emise skleníkových plynů vznikají zejména z živočišné výroby, používání syntetických hnojiv a skrze dodavatelský řetězec. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je potravinářský a zemědělský sektor zodpovědný za přibližně 25% celosvětových emisí skleníkových plynů. V případě nápojového průmyslu má kolosální uhlíkovou stopu samotný cukr.

Změny ve využívání půdy, ztráta biologické rozmanitosti

Změny ve využívání půdy, jako je odlesňování kvůli zemědělství a nadměrný rybolov, mohou vést ke ztrátě biologické rozmanitosti, ničení stanovišť a degradaci půdy. Světový fond na ochranu přírody (WWF) odhaduje, že přibližně 30 % světové rozlohy se využívá pro živočišnou výrobu, která je hlavní příčinou odlesňování a úbytku stanovišť. To má dopad na komunity, které v těchto oblastech žijí, a často dochází k jejich vysídlení.

Nedostatek vody

Toto odvětví je při výrobě a zpracování potravin a nápojů do značné míry závislé na vodě. Podle OSN je k výrobě jednoho litru limonády zapotřebí 350 litrů vody, a to od pěstování potřebných surovin až po balení. Pro srovnání, na výrobu jednoho litru piva je potřeba 155 litrů vody. Více než 70 % světových zásob sladké vody se využívá v zemědělství.

Odpad z obalů

Odhaduje se, že na celém světě se ročně spotřebuje přibližně 500 miliard plastových lahví, z nichž se recykluje méně než 50%. Podle každoročního auditu Break Free from Plastic jsou značky potravinářského a nápojového průmyslu největšími znečišťovateli životního prostředí plasty. Celkově se zvyšuje používání primárních plastových obalů, zatímco podíl opakovaně použitelných plastových obalů zůstává v nápojovém a potravinářském průmyslu stejný.

Dopad na veřejné zdraví

Vzniká prostřednictvím výroby a propagace nezdravých potravin, nápojů a používání umělých přísad. Studie zveřejněná v časopise Lancet zjistila, že nezdravá strava je celosvětově zodpovědná za více úmrtí než užívání tabáku. S tím souvisí i bezpečnost potravin, například kontaminace, používání škodlivých chemických látek a přídatných látek a nedostatečná sledovatelnost.

Práva pracovníků

Potravinářský a nápojový průmysl je kritizován za vykořisťování pracovníků, dětskou práci a špatné pracovní podmínky, např. nízké mzdy, žádný dohled, porušování lidských práv, zejména v rozvojových zemích. Sedmdesát procent dětské práce je soustředěno v odvětví zemědělství.

Dodavatelský řetězec

nekalé obchodní praktiky, jako je určování cen, monopoly a dumping, mohou poškozovat malé zemědělce a výrobce v dodavatelském řetězci.

Plýtvání potravinami

FAO odhaduje, že přibližně jedna třetina potravin vyprodukovaných pro lidskou spotřebu se celosvětově ztratí nebo vyplýtvá, což má významný dopad na životní prostředí, potravinovou bezpečnost a zdraví. Organizace spojených národů odhaduje, že do roku 2050 dosáhne světová populace 9,7 miliardy lidí a produkce potravin se bude muset zvýšit o 60 %, aby se tato rostoucí populace uživila. To bude znamenat značný tlak na půdu, vodu a další zdroje.

Greenwashing

Greenwashing znamená uvádění nepravdivých nebo zavádějících tvrzení o přínosech výrobku pro životní prostředí. To může zahrnovat tvrzení, že výrobek je ekologický / bio / biologicky odbouratelný / 100% recyklovatelný / přírodní / udržitelný / ekologický atd., i když nesplňuje normy nebo předpisy pro tyto pojmy.


Jana Pavelková

Sector Deep Dive