Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Odkládat podání zprávy o ESG je špatný nápad. Tady je důvod proč.

Jak už mnozí z vás slyšeli, v roce 2022 byla přijata nová legislativa EU rozšiřující mandát společností, které musí nově podávat zprávy o environmentálních, sociálních a správních otázkách (ESG) týkajících se jejich činnosti. Toto nové nařízení - směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - přichází také s novým souborem standardů, které musí společnosti při podávání zpráv dodržovat - ESRS (European Sustainability Reporting Standards). 

Dále se dočtete, proč je právě nyní čas začít podnikat kroky k přípravě strategie ESG, proč je strategie ESG tak důležitá, a s jakými problémy se můžete při podávání zpráv o ESG setkat.

Kdy začít s přípravou strategie ESG?


Kdy je ten správný čas začít se připravovat na novou legislativu EU o udržitelnosti? Krátká odpověď zní: nyní.
Níže si to rozebereme podrobněji v závislosti na velikosti vaší společnosti:

Velké společnosti, které již splňují požadavky NFRD

Směrnice CSRD vstoupí v platnost postupně, počínaje rokem 2024. Společnosti, které již měly povinnost zveřejňovat zprávy podle nařízení o nefinančním vykazování (NFRD), budou muset podat první zprávu podle CSRD pro rok 2024. Musí s ní tedy začít již nyní, aby zajistily, že jejich postupy budou v souladu s novými standardy. 

Ty společnosti, které dosud vykazovaly podle GRI (Globální iniciativy pro výkaznictví), by měly být na vykazování podle nových standardů dobře připraveny, neboť jsou oba soubory standardů úzce sladěny. Tak to vyplývá z ujištění GRI i EFRAG (orgán, který vydal standardy ESRS). 

Společnosti, na které se nově vztahuje vykazovací povinnost

Všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci nebo s určitou hranicí čistého obratu budou muset začít vykazovat za rok 2025. Podrobné informace o tom, kterých subjektů se povinnost týká, naleznete v našem článku Vše, co potřebujete vědět o směrnici CSRD a o nových evropských standardech ESRS agentury EFRAG.

Společnostem, které s vykazováním udržitelnosti začínají, doporučujeme, aby začaly již nyní. Je totiž nejen potřeba se s novými standardy seznámit, ale také si zajistit odpovídající systémy a procesy pro měření a vykazování požadovaných ukazatelů. 

Prvním krokem je provést posouzení materiality a zjistit, jaká jsou hlavní environmentální a sociální témata, kterými by se společnost měla zabývat. Takové posouzení se věnuje jednak dopadům podniku na zainteresované strany, a dále sociálním a environmentálním rizikům a rizikům v oblasti správy a řízení, kterým podnik čelí. Tyto dopady a rizika jsou následně bodově ohodnoceny a seřazeny podle priorit, což společnosti umožní vypracovat strategii ESG a definovat příslušné ukazatele (KPI), které budou měřeny a vykazovány. 

Celý proces vyhodnocení materiality a vypracování související ESG strategie může trvat až šest měsíců. Proces definování cílů a zavádění systémů měření může trvat ještě déle. To závisí na stávajícím stavu společnosti a zvolené metodice. Pokud si tedy společnosti chtějí být jisté, že do roku 2025 budou mít potřebné údaje k dispozici, musí skutečně jednat už teď.

Malé a střední podniky, na které se také vztahují kritéria směrnice 

Pokud jste malý nebo střední podnik a víte, že spadáte pod novou směrnici CSRD (viz požadavky v našem předchozím článku, který se věnuje všemu, co potřebujete vědět o ESRS a CSRD), budete muset začít vykazovat podle ESRS za rok 2026. V případě potřeby to však máte možnost o jeden rok odložit. Malé a střední podniky sice mohou mít více času, mají ale také omezenější zdroje na shromažďování potřebných informací. Proto doporučujeme, aby i tyto podniky začaly s přípravou již nyní, a to posouzením materiálních témat a definováním své strategie ESG.

Proč je strategie ESG tak důležitá?


Pochopení prioritních rizik ESG vám pomůže jejich negativním dopadům předcházet a vyhnout se jim. Tím ochráníte své podnikání a zároveň se stanete zodpovědnější společností. 

Pokud chcete být udržitelným podnikem, je nezbytné porozumět dopadům vaší společnosti na lidi, přírodu a další zúčastněné strany. Většina odpovědných majitelů a lídrů nechce mít společnost, která vytváří zisk na úkor blaha lidí, zvířat nebo přírody. Někdy však nejsou negativní dopady dobře pochopeny, nebo dokonce nejsou vůbec známy. Klíčovou součástí rozvoje vaší strategie ESG je spolupráce se zainteresovanými stranami tak, abyste porozuměli negativním dopadům, jež vaše společnost má, nebo by mít mohla.

Navíc pochopení dopadů znamená i to být připraven na největší rizika. I když se vašemu podniku v současnosti daří, negativní dopady na lidi a planetu - jinak známé jako externality - se vám v budoucnu zcela jistě vymstí. Tyto dopady mohou mít například podobu negativní publicity, nákladných pokut či ztráty obchodních partnerství

Jaké jsou výzvy spojené s podáváním zpráv o ESG?

Vypracování strategie a zprávy o ESG je časově náročný úkol, který vyžaduje stejné úsilí jako finanční výkaznictví. 

Vykazování ESG může být složité, protože existuje mnoho různých směrnic a standardů, z nichž každý obsahuje desítky ukazatelů. ESRS se snaží společnostem pomoci tím, že poskytuje jeden jednotný rámec. Naučit se vykazovat v souladu s těmito standardy však bude vyžadovat určité úsilí.  Budete muset podniknout tyto i další kroky:

  • Vymyslet metodiku hodnocení materiality, kterou lze transparentně vykazovat.
  • Pochopit, které informace budete muset vykazovat, abyste mohli měřit své významné dopady a rizika.
  • Vykazovat všechna povinná zveřejnění dle ESRS.

Potřebujete-li pomoci v jakékoli fázi vašeho ESG procesu, jsme tu pro vás. Kontaktujte nás ještě dnes!