Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Samotný ESG rating nestačí. Do čeho tedy investovat?

Důraz na udržitelnost je v centru pozornosti investorů a akcionářů po celém světě, a tak není překvapením, že ukazatele ESG výkonnosti hrají čím dál větší roli. Ačkoli je zveřejňování svých ESG dat ve formě ratingu pro podniky dobrým startovním krokem, jako takový mu nezaručuje dlouhodobou úspěšnost. Společnosti by měly v první řadě investovat do strategií udržitelnosti, které se soustředí na dlouhodobou perspektivu.


ESG rating je jen jednou částí celku

Cílem ESG ratingu je měření odolnosti firmy vůči dlouhodobým rizikům ESG specifickým pro dané odvětví. Jednotlivé ratingy se od sebe liší – každá ratingová společnost se zaměřuje na jinou oblast a má jinou metodiku, a tak se podniky často připojují ke dvěma nebo třem ratingovým platformám, aby získaly komplexnější přehled.


Investoři ESG ratingy sledují. Kromě nich ale využívají ještě další údaje, aby si vytvořili komplexní přehled o výkonnosti a odolnosti společnosti. To napovídá, že ačkoli jsou ratingy užitečným výchozím bodem a jsou vynikajícím nástrojem pro srovnání s ostatními, jsou pro investory jen jedním dílem skládačky. Výsledky ESG hodnocení totiž nemusí nutně odrážet právní, morální nebo etické standardy vedení společnosti, což je problematické. Exxon je podle indexu ESG S&P 500 řazen mezi deset nejlepších, zatímco Tesla se do žebříčku nedostala,“ napsal Elon Musk na Twitter poté, co byla Tesla z daného indexu vyřazena. ESG ratingy nepodají kompletní obrázek o tom, zda a jak je společnost planetě a společnosti skutečně prospěšná.


Jakmile obdrží firmy hodnocení v oblasti ESG a začnou podnikat kroky ke zlepšení svých výsledků, měly by zvážit i zveřejňování informací v souladu s globálními standardy, se kterými investoři rovněž pracují. Zapojení se do globálních standardů a iniciativ je známkou toho, že se podnik přidal k těm, kteří si uvědomují svůj vliv a dopad na svět, a snaží se, aby byl udržitelný a svoje negativní dopady zmírňoval.


Klíčový je etický a inovativní přístup

V zájmu uspokojení investorů a zlepšení celkové výkonnosti v oblasti ESG by společnosti měly kromě ratingů a standardů pracovat především se svým hodnotovým řetězcem a budovat dlouhodobou strategii nad rámec hodnocení ESG. Zásadní je zabývat se všemi podstatnými prvky udržitelnosti, od environmentální oblasti po diverzitu a inkluzi, lidská práva, práci s komunitou, podnikatelskou etiku, odpovědný dodavatelský řetězec atd. Udržitelný, etický a inovativní přístup jsou klíčové prvky dlouhodobého úspěchu, ale také toho, co je všeobecným dlouhodobým cílem: společenské změny směrem k pozitivnímu způsobu fungování.