Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Chyby, které firmy dělají v udržitelnosti

Znáte ty nejčastější chyby? Děláte je taky?


  • Zaměření se jen na jeden aspekt udržitelnosti

Mnoho firem se odhodlá řešit svoji „udržitelnost“ pod tlakem konkurence, zákazníků nebo investorů. Hledají rychlá řešení, která zajistí spokojenost na všech frontách a často se uchýlí ke změně jen v jedné oblasti. Zaměří se například na boj s plastovými obaly. Populární řešení přinese dočasnou spokojenost hlavních stakeholderů. Ale brzy vyjde najevo, že firma selhává v dalších oblastech jako např. v péči o zaměstnance nebo v nezájmu o dopady svých aktivit v dodavatelském řetězci.


  • Hledání rychlých řešení a výsledků

Jeden z nejčastějších omylů, se kterým se firmy obracejí k udržitelnosti. Jako v ostatních oblastech firemního managementu se očekávají rychlé výsledky. Udržitelnost je ale dlouhodobý závazek, který přináší výsledky až po 3 až 5 letech. Doba je rychlá a bohužel mnoho firem svůj závazek k udržitelnosti vzdává dříve, než může sklidit první úspěchy.


  • Nedostatek konkrétních, měřitelných a transparentních cílů

Obecný přístup k udržitelnosti neexistuje. Firmy si musí nastavit konkrétní cíle a pečlivě monitorovat svou cestu k nim.


  • Nepromítnutí udržitelnosti do hlavní činnosti podniku

Mnoho firem propaguje svůj zájem o životní prostředí nebo různé charitativní projekty, ale úplně zapomíná na svou hlavní činnost. Vyrábí například produkt, který dělá přesný opak. Hlavní činnost firmy je aktivita, do které by udržitelnost měla být zapojena jako první.


  • Zamlčování dílčích neúspěchů

Je v pořádku, že se nepodaří dosáhnout všechny stanovené cíle včas. Je ale důležité jednat transparentně a všem zainteresovaným stranám poctivě komunikovat, proč se cíle nepodařilo dosáhnout. Přiznání neúspěchů dokáže posílit důvěru všech stakeholderů a ta se promítne také do znatelně vyšší reputace celé firmy.


  • Řízení rizik

Management firem se často ohání pojmy jako je leadership. Chtějí jít příkladem, být na vedoucí pozici v oboru. Na druhou stranu jsou pohlceni řízením rizik a ta je činí neochotnými dělat velké změny. Nejde ale mít obojí – leadership a 100 % vyhnutí se rizikům. Pro velké cíle v udržitelnosti je nutné podstupovat určitou míru rizika.


  • Neziskové organizace jako nepřítel

Jen málo firem se odváží naslouchat svým kritikům. Nejen, že by firmy měly naslouchat tomu, co jim říkají, ale největší přidanou hodnotou je spolupráce, kterou mohou zahájit. Mnoho neziskových organizací může firmám pomoci najít vhodná udržitelná řešení opírající se o vědecké poznatky a měřitelné cíle.


  • Dialog bez dialogu     

Potřeby zainteresovaných stran, které zůstanou nevyslyšeny, jsou častým případem. Firmy mají často očekávání, jakým způsobem budou jejich zainteresované strany reagovat a hrnou se do udržitelných opatření, která na ně mají vliv, ale nemusí být tím, co zrovna potřebují.