Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Globální trendy ve vykazování udržitelnosti

Rekordní nárůst firemního reportingu a důvěry v něj, nárůst lokálních nástrojů pro výkaznictví


Téměř většina (96 %) z 250 největších světových společností (G250) reportuje své výsledky v oblasti udržitelnosti. U 100 největších firem z 52 zemích (N100) tak činí 80 % (oproti pouhým 18 % v roce 2002), jak uvádí zpráva KPMG z roku 2020 Survey of Sustainability Reporting


Standardy GRI jsou jako jediný rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti uznáván globálně. Přibližně tři čtvrtiny (73 %) G250 a dvě třetiny (67 %) N100 využívá GRI.


Mezi další zjištění výzkumu patří:

  • Ve 14 z 52 zahrnutých zemí přesahuje míra vykazování udržitelnosti 90 %.
  • Poprvé více než 50 % společností ověřuje svůj report u třetích stran.
  • Většina společností zveřejňuje výsledky související s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), i když je zde stále zapotřebí větší transparentnosti při zveřejňování negativních i pozitivních příspěvků.

Rostoucí důvěra ve vykazování udržitelnosti 


Průzkum organizací GRI-GlobeScan zjistil, že důvěra v to, jak společnosti sdělují své výsledky v oblasti udržitelnosti, se letos zvýšila na rekordních 51 %. Průzkum veřejného mínění požádal 1 000 lidí po celém světě, zda souhlasí s tím, že společnosti jsou poctivé a pravdivé ohledně svých sociálních a environmentálních výsledků. Míra důvěry je nejvyšší od zahájení průzkumu v roce 2003, kdy byla na úrovni 30 %.


Výrazný nárůst nástrojů o podávání zpráv o udržitelnosti 


Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) se staly globální referencí pro politiku podávání zpráv o udržitelnosti. Odkazy na Cíle udržitelného rozvoje jsou však omezené a bývají často jen zmíněny v jednotlivých tématech. Nejrozšířenější jsou témata odpovědného podnikání, zaměstnanosti a odpovědných institucí (Cíle 12, 16 a 8). Reference na veřejné zdraví a vzdělávání (Cíle 3 a 4) jsou naopak nízké, což se má po pandemii covid-19 změnit.


Evropa nadále vede v počtu místních nástrojů výkaznictví v oblasti udržitelnosti – nabízí jich 245, zatímco na asijských trzích jich je 174. V Severní Americe jich je pouze 47, což se částečně odráží v nižším počtu vnitrostátních jurisdikcí. Další podrobnější zjištění jsou k nalezení ve vydání reportu Carrots & Sticks pro rok 2020.