Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Udržitelný svět po krizi?

Udržitelný svět po krizi?

Pět příkladů pro firmy


Finanční krize v roce 2008 vyvolala globální záchrannou misi, která bitvu vyhrála, ale válku prohrála. Na starý systém se nalepila nová krásná nálepka a slepě jsme se uzavřeli vůči strukturálnímu selhání globalizace. K tomu se přidaly environmentální krize (změny podnebí, silné znečištění a narušení biodiverzity), sociální krize (nerovnosti mezi lidmi) a politické krize (Trump, Brexit atd.), které vše jen pomohly zhoršit.

Nyní bychom se k tomu měli postavit jinak, ať už kvůli pandemii Covid-19, tak i další finanční krizi, která nás nemine. Uvádíme zde pět příkladů toho, na co by se podniky měly zaměřit, aby si udržely trvalý odkaz. 


1. Buďte vždy užiteční ve všem, co děláte

Chování firem tvoří malý mikrokosmos dnešního ekonomického systému. Vidíme krásné příběhy o firemní integritě a vynalézavosti. Také se ale objevují šokující příběhy společností, které při prvním náznaku problému hodily loajální zaměstnance přes palubu. Společnosti, které budou prosperovat v příštím desetiletí, budou ty, které se zaměří na svůj „účel“. Budou společensky užitečné a relevantní ve všem, co dělají. 


2. Povzbuzujte okolí ve sdílené vizi prosperující společnosti a planety

Sociální a environmentální udržitelnost jsou dvě strany téže mince. Klimatická krize nezaujala většinu lidí. Environmentální hnutí jsou spojena s názory pro-fosilních lobbistů a jejich přístup je až příliš vzdálený od našeho každodenního života. Slova jako přechod na ekologičtější způsoby jsou stále na okraji celé debaty o klimatické krizi. 


3. Řiďte se systémovým přístupem

Když si přečteme dokumenty týkající se hodnocení společenských rizik u většiny evropských vlád i firem, „pandemická chřipka“ je jeden z nejpravděpodobnějších případů a rozhodně ten s nejškodlivějším dopadem na společnost a ekonomiku. I když byly vypracovány podrobné plány, jak na takové situace reagovat, na základě posledních měsíců vidíme, že světoví lídři byli událostmi překvapeni a přicházeli s pozdními a nedostatečnými řešeními. Neexistuje propojení mezi strategicky vyhodnoceným rizikem v této oblasti a plánem, jak na něj reagovat.


4. Podpořte čtvrtou průmyslovou revoluci

Využijme příležitostí, které představuje čtvrtá průmyslová revoluce, a vybudujme lepší budoucnost pro nás všechny. Poslední desetiletí přineslo množství inovativních digitálních platforem, které nám pomáhají zůstat v kontaktu jak společensky, tak pracovně. Covid-19 nám ukázal, že když neusneme na vavřínech, můžeme rychle tvořit velké věci. Vytvořme si společný politický, sociální a firemní pohled na to, jak by všechny části čtvrté průmyslové revoluce mohly spolupracovat a vytvořit lepší budoucnost. 


5. Zdvojnásobte partnerství

Po Covidu-19 vidíme, že nikdo nemůže fungovat sám. Všichni jsme součástí jedné společnosti a někdy potřebujeme i mezinárodní spolupráci. Byznys si v posledních letech více uvědomil, že kolektivně závisí na prosperující společnosti a planetě. Přesto je stále daleko od partnerství potřebného k vytvoření nového ekonomického modelu, v němž by mohly firmy fungovat pouze pokud prospívá celá společnost a planeta. Firmy by měly klást důraz na partnerství, a to nejen ve specifických otázkách (např. získávání palmového oleje), ale také v oblastech systémových změn (např. globální potravinový systém).


Před epidemií Covid-19 jsme začínali vidět nové firmy, které fungují na těchto pěti principech a nabízejí lidem produkty a služby, které jsou dobré nejen pro ně, ale i pro celou společnost a planetu. Některé z nich bohužel nepřežijí ekonomickou krizi, která je před námi, ale mnoho z nich ano. Měly by být naší inspirací a ukazatelem, že přichází velká revoluce v podnikání. Jakou společnost vedete/ve které pracujete vy? Bude užitečná a relevantní ve všech směrech?