Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Nová pravidla hry: proč už ESG není jen „hezké mít“

V tomto článku se zabýváme tím, jak posun směrem k potřebám stakeholderů změnil směřování ESG a reportingu z něčeho, co „je hezké mít" na něco, co je pro společnost naprosto klíčové.

Současně jsme pro vás připravili report, ve kterém uvádíme klíčové informace z článku, zajímavá data a přehledně shrnujeme, proč je ESG pro současné společnosti nutností, jaké benefity přináší a jak vám v tom všem můžeme pomoci.


Report si stáhněte zde: ESG_Flagship_CZ.pdf

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Úvod: Posun od akcionářů ke stakeholderůmZatímco v době slavného citátu Miltona Friedmana z roku 1970 platila „pravidla hry“ taková, že společnosti existují pouze proto, aby maximalizovaly zisk pro akcionáře, aniž by braly velký ohled na otázky environmentální, sociální a otázky řízení (ESG), nyní žijeme ve značně odlišném světě. Mnozí tento posun popisují jako „přechod od akcionářského kapitalismu ke kapitalismu stakeholderů", přičemž klíčovými zainteresovanými stranami jsou investoři, vlády, občané a životní prostředí. 


Tento posun má několik důvodů. Jsme globálně propojení více než kdykoli předtím, což znamená, že pandemie a sociální hnutí se mohou prakticky přes noc rozšířit po celém světě. Řada globálních problémů včetně změny klimatu, nedostatku vody, odlesňování a ztráty biologické rozmanitosti se prohlubuje a ovlivňuje životy v rozvojovém i rozvinutém světě. Rozvoj vědy a technologií nám poskytuje více dat k pochopení těchto problémů a jejich vzniku než kdykoli předtím. Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) propojily tyto problémy do akčního plánu, jehož plnění je možné sledovat. Sociální média a mobilní zařízení umožňují lidem po celém světě nebývalý přístup k informacím. Vyzbrojeni těmito informacemi začali občané, investoři i vlády vyvíjet větší tlak na společnosti, aby jednaly odpovědně tam, kde tradiční akcionářský kapitalismus selhává. 


V tomto článku se zabýváme tím, jak tento posun směrem k potřebám změnil směřování ESG a reportingu, někdy také označovaného jako společenská odpovědnost firem nebo udržitelnost podniků, z něčeho, co „je hezké mít" na něco, co je pro společnost naprosto klíčové.


1. Investoři volí ty společnosti, které berou ESG vážně a naopak se vyhýbají těm, které v oblasti ESG zaostávají 

Zatímco v roce 1989 společnost Exxon Valdez vylila do aljašské divočiny 42 milionů litrů ropy a na cenu jejích akcií to nemělo téměř žádný negativní dopad, dnes ceny akcií společností zapletených do sociálních a ekologických skandálů prudce klesají. Po úniku ropy z ropné plošiny Deepwater Horizon společnosti BP v roce 2010 klesla cena jejích akcií o 50 %. To svědčí o tom, že akcionáři již netolerují skandály v oblasti ESG. Investoři se také stávají aktivisty; v roce 2021 investoři úspěšně vyměnili tři ředitele společnosti Exxon Mobil za účelem důraznějších opatření v oblasti ochrany klimatu. 


Obrázek 1: Akcionáři již skandály v oblasti ESG netolerují


Zdroj: HomeCredit ESG Prezentace Jana Růžičky, Group Chief External Affairs Officer Hong Kong, 2021


V průzkumu společnosti Morgan Stanley z roku 2019 uvedlo 85 % respondentů, že udržitelnost hraje v jejich investičním rozhodování stále větší roli. Důkazem rozsahu tohoto směřování je skutečnost, že v roce 2021 bylo do fondů ESG investováno celých 10 % aktiv globálních fondů. Nejde jen o to, že by se z investorů náhle stali „dobrodinci“ – spíše jednají na základě spolehlivých faktů z tisíců studií, že správné postupy v oblasti ESG silně korelují s lepšími výnosy z akcií. Srovnání indexu MSCI ESG Leaders s MSCI World indexem ukazuje, že index zaměřený na ESG pravidelně překonává svůj tradiční mateřský index, přičemž během finanční krize v roce 2018 zaznamenal menší propad a v roce 2021 dosáhl výrazně lepší výkonnosti navzdory pandemii COVID-19.


Zdroj: Reuters, 2021


Asi by nemělo být překvapením, že společnostem, které se na ESG zaměřují, se v době krize daří lépe. Tyto společnosti lépe zohlednily environmentální a sociální rizika a snížily své provozní náklady díky efektivnějším technologiím. Globální společnosti předkládají konkrétní výsledky, na kterých lze krásně vidět, že zavedení ESG opatření významně šetří náklady. Společnost 3M údajně ušetřila 2,2 miliardy dolarů díky programu prevence znečištění z roku 1975, který zlepšil její výrobní a recyklační procesy. Společnost Fedex snížila spotřebu svých pohonných hmot o více než 189 milionů litrů, což vedlo k masivnímu snížení nákladů.


2. Vlády vyvíjejí tlak a zvyšují počty ESG opatření

Kromě rostoucího tlaku investorů i vlády po celém světě vyvíjejí tlak na velké západní společnosti, aby publikovaly zprávy o ESG. V roce 2020 bylo na celém světě zavedeno 120 nových politik odpovědného investování (RI), přičemž Evropa je v této oblasti leadrem. V roce 2021 bylo v EU zavedeno nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) a směrnice o reportingu dat o udržitelnosti (CSRD), které budou v následujících letech implementovány. Podle těchto nových nařízení se počet společností, které jsou povinny podávat zprávy o ESG v Evropské unii, zvýší z 11 000 podle staré směrnice o nefinančním reportingu (NFRD) na 49 000. Dodržováním těchto předpisů se společnosti nejen vyhnou pokutám, ale budou mít i lepší pozici pro získání státní podpory v podobě dotací a dalších typů financování. 


Zdroj: UNPRI


3. Zaměstnanci a zákazníci chtějí pracovat a nakupovat od firem, které berou ESG vážně

Kromě rostoucího tlaku regulačních orgánů a investorů na společnosti, aby reportovaly ESG data, je tu ještě třetí prvek, a to rostoucí kontrola ze strany občanů – potenciálních zaměstnanců a zákazníků. Vzhledem k nárůstu celosvětových krizí a nečekaných událostí, k nimž došlo v minulých letech, průzkumy opakovaně ukazují, že roste množství lidí, kteří chtějí pracovat a nakupovat u společností, u nichž cítí, že mají pozitivní sociální a environmentální dopad. To naznačuje, že společnosti se silnými závazky v oblasti ESG nejenže do svých řad získají ty nejlepší talenty, ale také loajalitu svých zákazníků.
Zdroj: PwC Consumer Intelligence Series June 2, 2021

Mnoho studií ukazuje, že obzvláště mileniálové a ženy mají velký zájem pracovat a kupovat výrobky od společností, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Průzkum PwC Global Consumer Insights Pulse z roku 2021 zjistil, že 61 % „klíčových mileniálů“ (ve věku 27-32 let) dává přednost nákupu u společností, které „jsou odpovědné a podporují ochranu životního prostředí“. To je pro podniky důležité, protože mileniálové i ženy jsou skupiny lidí, kteří se v budoucnu stanou významnými dědici a investory. 


Zdroj: PwC 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey


Závěr: Je na čase se přidat

Společnosti reagují na rostoucí tlak investorů, občanů a vlád. Podle průzkumu KPMG o reportingu udržitelného rozvoje z roku 2020 se už 80 % společností ze skupiny N100, která sdružuje 100 největších společností z 52 zemí, zapojilo do reportování ESG dat. U 250 největších světových společností, známých jako G250, je tato hodnota na úrovni 96 %. Vzhledem k tomu, že reportování ESG dat bude pro stále více firem povinné, se toto číslo bude jen zvyšovat. Přesto se společnosti po celém světě rozhodují pro dobrovolné reportování i pokud se na ně povinnost reportovat nevztahuje. Důvodem jsou rostoucí požadavky stakeholderů. Jak uvedl CEO společnosti Google Sundar Pichai v rozhovoru pro Bloomberg v roce 2021: „Udržitelnost mají všichni ředitelé společností, se kterými spolupracujeme, na svém denním programu“.


Podělte se s námi, jak ESG zlepšilo vaše podnikání?