Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Náš CSR Manifest

Máme problém s tím, že existuje speciální skupina „společensky odpovědných a udržitelných firem“, které se mají řídit podle jiných pravidel než ty ostatní. Nasvědčuje to tomu, že běžné firmy nemohou fungovat odpovědně a udržitelně, což je velmi nebezpečné. Většina firem ve světě jsou (a zůstanou) běžnými firmami, a proto je třeba, aby to byly právě ony, které se začnou měnit a vyvíjet. 


Tvořit výjimečné firmy, které nějakým způsobem fungují mimo systém kapitalismu, je nesmysl. Jde o to pochopit kapitalismus, využit jeho syrové energie, a přitom čelit skutečnosti, že trh není schopen dlouhodobé nebo morální zodpovědnosti. Chápejme to tak, že pokud vaše firma vyrábí špatný produkt, nedokáže se měnit s dobou, řídit své náklady, či uspokojovat zákazníky, máte problém. Neexistují žádné výjimky, i když máte třeba skvěle nastavenou vizi.


Proto potřebujeme, aby podniky, které jsou udržitelné, byly i ty úspěšné. Znamená to kvalitní vedení. Znamená to, že jsou konkurenceschopnější, výkonnější a inovativnější než jejich soupeři. Chceme udržitelné firmy s ostrými lokty. Firmy s dobrými úmysly, které ale nejsou konkurenceschopné, by neměly uspět. Stejně tak jako firmy, které ignorují měnící se svět kolem sebe. 


Vždyť víme, že to jde, například jako s příchodem Elona Muska a jeho převratem dopravního průmyslu. Jsme nadšeni, že hraje podle stejných pravidel jako každý jiný a přitom ukazuje, jak dobře to funguje. 


Je třeba si uvědomit, že jsme součástí kapitalistického světa, který má mnoho dobrých stran - je kreativní a inovativní, nachází řešení problémů, dává lidem na výběr a dovoluje jim uspět. Trh ale nečiní morální rozhodnutí. Je zaměřen pouze na tržní signály, a tím postrádá důležité informace, které jdou mimo jeho záběr. Zabývá se lidmi jako spotřebiteli, a ne jako občany, a je zcela závislý na přírodním prostředí, které však nedokáže ocenit. 


Potřebujeme tedy kapitalismus 2.0 – takový, který je evolucí toho starého, aby nám umožnil budovat dlouhodobě udržitelné bohatství. Na makro úrovni přitom stále půjde o přiměřenou tvorbu bohatství a na mikro úrovni to zůstane o přežití nejsilnějšího. Tak, jak by to mělo být. Žádná ocenění za osmá místa, žádné speciální výjimky. Ti nejsilnější musí narušit pravidla trhu, aby se stali udržitelnými. 


Chceme, aby odpovědný byznys byl běžný byznys.