Flagship blog - cz

Náš CSR Manifest

2017-11-03 12:57

Máme problém s tím, že existuje speciální skupina „společensky odpovědných a udržitelných firem“, které se mají řídit podle jiných pravidel než ty ostatní. Nasvědčuje to tomu, že běžné firmy nemohou fungovat odpovědně a udržitelně, což je velmi nebezpečné. Většina firem ve světě jsou (a zůstanou) běžnými firmami, a proto je třeba, aby to byly právě ony, které se začnou měnit a vyvíjet. 


Tvořit výjimečné firmy, které nějakým způsobem fungují mimo systém kapitalismu, je nesmysl. Jde o to pochopit kapitalismus, využit jeho syrové energie, a přitom čelit skutečnosti, že trh není schopen dlouhodobé nebo morální zodpovědnosti. Chápejme to tak, že pokud vaše firma vyrábí špatný produkt, nedokáže se měnit s dobou, řídit své náklady, či uspokojovat zákazníky, máte problém. Neexistují žádné výjimky, i když máte třeba skvěle nastavenou vizi.


Proto potřebujeme, aby podniky, které jsou udržitelné, byly i ty úspěšné. Znamená to kvalitní vedení. Znamená to, že jsou konkurenceschopnější, výkonnější a inovativnější než jejich soupeři. Chceme udržitelné firmy s ostrými lokty. Firmy s dobrými úmysly, které ale nejsou konkurenceschopné, by neměly uspět. Stejně tak jako firmy, které ignorují měnící se svět kolem sebe. 


Vždyť víme, že to jde, například jako s příchodem Elona Muska a jeho převratem dopravního průmyslu. Jsme nadšeni, že hraje podle stejných pravidel jako každý jiný a přitom ukazuje, jak dobře to funguje. 


Je třeba si uvědomit, že jsme součástí kapitalistického světa, který má mnoho dobrých stran - je kreativní a inovativní, nachází řešení problémů, dává lidem na výběr a dovoluje jim uspět. Trh ale nečiní morální rozhodnutí. Je zaměřen pouze na tržní signály, a tím postrádá důležité informace, které jdou mimo jeho záběr. Zabývá se lidmi jako spotřebiteli, a ne jako občany, a je zcela závislý na přírodním prostředí, které však nedokáže ocenit. 


Potřebujeme tedy kapitalismus 2.0 – takový, který je evolucí toho starého, aby nám umožnil budovat dlouhodobě udržitelné bohatství. Na makro úrovni přitom stále půjde o přiměřenou tvorbu bohatství a na mikro úrovni to zůstane o přežití nejsilnějšího. Tak, jak by to mělo být. Žádná ocenění za osmá místa, žádné speciální výjimky. Ti nejsilnější musí narušit pravidla trhu, aby se stali udržitelnými. 


Chceme, aby odpovědný byznys byl běžný byznys.