Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Chcete uspořádat udržitelnou akci?

Nehledáme odpověď na otázku, zda pořádat událost udržitelně, ale JAK pořádat udržitelnou událost. V době plýtvání přírodními zdroji, nadvlády plastů a přemíry emisí je téměř povinností společensky odpovědné firmy organizovat své akce jako ekologicky šetrné. 


Klíčovými aspekty ekologicky šetrné akce jsou snižování spotřeby materiálu a energie, proces recyklace a opětovného použití a minimalizace emisí. To vše před, během a po realizaci události.


V oblasti nakládání s přírodními zdroji jsou využívány technologie, které je dokážou efektivně šetřit (např. úsporné žárovky, úsporné programy myček, elektromobily). Pozornost je věnována minimalizaci emisí například skrze zvolení jiného druhu dopravy (MHD, vlaková doprava) nebo podporování chůze pěšky. To pak úzce souvisí s výběrem dobře dostupného místa konání akce. V neposlední řadě je nutné neopomenout dopravu související s nákupem materiálů, zajištěním služeb a cateringem. Pořadatelé se pak zaměřují na místní dodavatele, čímž přispívají k ekonomickému rozvoji dané lokality.


Velkým přínosem je fakt, že díky organizaci a realizaci ekologicky šetrné akce dochází i ke zvyšování povědomí účastníků, poskytovatelů služeb a komunity o udržitelném chování. O cílech, opatřeních a dopadech takové akce jsou srozuměni i regionální, případně národní orgány, sponzoři, občané, neziskové organizace, podnikatelé, inovátoři, a celkově současní/potenciální zákazníci či klienti dané firmy. Akce tak může být velkou inspirací pro další subjekty.


Samotná firma je důkazem toto, že lze integrovat sociálně odpovědné chování do nejrůznějších oblastí fungování firmy, což vede i k posílení pozice a legitimity CSR v organizační kultuře.

Nejenže se firma chová dle principů CSR, ale zároveň zlepšuje svou důvěryhodnostreputaci a celkovou image. To vše má dlouhodobé dopady také v oblasti ekonomické:

  • nárůst zájmu zákazníků a investorů,
  • růst loajality zaměstnanců (hrdost na svého zaměstnavatele) a snižování fluktuace,
  • růst zájmu potenciálních top zaměstnanců, kteří hledají uplatnění v odpovědné firmě.

Co vše udržitelné události přinášejí?


  • Úspora nákladů – redukce odpadu a znovuvyužití některých materiálů, úspora energií, nákup lokálních produktů, minimalizace potřeby dopravy.
  • Zlepšení image a pozitivní reputace – environmentálně šetrná událost dokazuje, že firemní CSR strategie není jen na papíře. 
  • Inovativní myšlení – nové technologie pomáhající efektivnějšímu využívání zdrojů.
  • Sociální benefity – podpora místní komunity a lokálních dodavatelů, vytváření pracovních příležitostí.
  • Příklad dobré praxe – inspirace pro další organizace a růst konkurenceschopnosti.
  • Zavádění osvědčených postupů do života firmy – mnoho opatření realizovaných během environmentálně šetrných akcí může dobře zapadnout do běžného fungování dané organizace, například důsledné třídění a úspora energií ze strany zaměstnanců, eliminaci emisí během služebních cest atd.

Pro více informací o tom, jak připravit udržitelnou akci, nás kontaktujte na info@flagship.cz.