Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Jsme certifikovaný B CORP

Jsme pyšní, že jsme se stali certifikovaným členem mezinárodní organizace B Corporation, teprve druhým v České republice.


Flagship je tak součástí rostoucí komunity více než 1500 tzv. B Corps, které operují v 50 zemích ve více než 120 různých oblastech. Zařadili jsme se mezi společnosti jako např. Patagonia, Etsy nebo Ben & Jerry’s. Všechny tyto firmy mají jeden společný cíl: redefinovat, co znamená úspěch v podnikání. B Corporation nehledá způsoby, jak být nejlepší na světě. Hledá způsoby, jak být nejlepší pro svět.


Proč právě B Corporation?


B Corporation:

  • Věří ve fungování světové ekonomiky, kde firmy v rámci svého podnikání řeší ekonomické a sociální problémy.
  • Může se jí stát jakákoli společnost (ne nezisková), která splní set kritérií v oblasti sociální a environmentální, jedná transparentně a odpovědně.
  • Je na rozdíl od společností podnikajících dle CSR standardů, jako např. GRI, certifikovaná. Certifikace probíhá pod záštitou nezávislé neziskové organizace B Lab, která celý proces kontroluje.
  • Certifikace se uděluje společnostem, ne produktům, jak je to například u Fairtrade.

Společnosti se hodnotí podle míry vlivu, který svým podnikáním způsobují. „B“ znamená „Benefit“ nebo-li prospěch. Hodnocení prospěchu společnosti probíhá ve vztahu k životnímu prostředí, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům nebo komunitám.

Zhlédněte krátké video o tom, co znamená být certifikovaná B Corporation: https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps.


Jaká jsme my B Corporation?


Flagship je společnost, která se snaží inspirovat změnu ve stylu vedení společností v České republice. Pomáháme podnikům pochopit ekonomické, environmentální a společenské důsledky jejich činnosti a profitovat z nich. Chceme, aby firmy fungovaly účinněji, lépe komunikovaly a dosahovaly lepších, dlouhodobých výsledků.


Pomáháme firmám být nejen těmi nejlepšími na světě, ale i těmi nejlepšími pro svět. Věříme, že byznys lze využít jako hybnou sílu dobra.


Pracujeme jak s velkými firmami, tak s malými start-upy, pomáháme charitám i sociálním podnikům a spolupracujeme s vládními organizacemi.


Splnili jsme důkladné hodnocení našich aktivit. Pro udržení certifikace budeme každé dva roky pod dohledem B Labu podstupovat přehodnocení pro postupné zlepšování všeho, co děláme. Odpověděli jsme na mnoho otázek týkajících se našich organizačních struktur, vztahům ke komunitě, k dodavatelům nebo k životnímu prostředí, například včetně toho jakým způsobem šetříme vodu v naší kanceláři. Pokud vás zajímá naše hodnocení v konkrétních oblastech, můžete si jej prohlédnout zde.


Certifikace B Corporation nám jako malému start-upu umožní lépe definovat své interní strategie a způsob našeho růstu. Těšíme se, až vás budeme moci informovat o postupných zlepšeních, která začneme brzy aplikovat.