Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Možnosti CSR komunikace a PR

Komunikační strategie

Komunikační strategie společenské odpovědnosti definuje cíle, klíčové skupiny, komunikační nástroje a taktiku v online i offline prostředí. Důležité je její měření a vyhodnocení. Komunikace CSR musí podporovat vaši celkovou korporátní komunikaci a vyhnout se greenwashingu.


Thought leadership (budování značky)

Váš pokrok a nové poznatky v oblasti CSR budou mít velkou hodnotu při budování vaší pozice lídra na trhu společenské odpovědnosti. Pomůžeme vám převyprávět váš příběh pomocí případových studií či proslovů. Přijdeme s návrhy na témata pro white papers a výzkumné zprávy.


PR a media management

Tvoříme produktivní obsah na míru. Píšeme a distribuujeme tiskové zprávy, organizujeme tiskové konference, utváříme vztahy s médii, komunikujeme v krizových situacích, zpracováváme mediální plány, mapujeme opinion leadery, pomáháme vytvářet vztahy.


Komunikace se zaměstnanci

Zapojení zaměstnanců do firemních CSR programů je nezbytné, aby se CSR mohlo stát součástí firemních procesů a její kultury. Pomáháme firmám vytvářet takovou interní komunikaci, která zaměstnance zapojí, nadchne a inspiruje: intranetové stránky, blogy, microsites, newslettery, hry a kvízy, osvětové kampaně, eventy a mnoho dalšího.


Sociální média

Sociální média vládnou světu. Ukážeme vám, jak vystoupit z davu a využít jeden z nejefektivnějších kanálů pro komunikaci CSR. Vytváříme a řídíme komunity na Facebooku, staráme se o blogy našich klientů, vymýšlíme mobilní aplikace a webové stránky, připravujeme microsites a spouštíme integrované online kampaně.