Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 6: ESG strategie: Nastavení cílů a ukazatelů ESG

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Po shromáždění informací o materiálních tématech ESG v dílu 5 našeho průvodce je čas přejít na vaše cíle a ukazatele ESG v dílu 6. Tento krok je o definování realistických cílů pro vaše podnikání a nalezení způsobů, jak těchto cílů dosáhnout, v souladu s potřebami vaší společnosti a zájmy vašich stakeholderů.

Nastavení cílů a ukazatelů ESG

Poté, co zmapujete svůj aktuální stav u všech materiálních témat, můžete u každého začít stanovovat realistické dlouhodobé a krátkodobé cíle. Při stanovování cílů vám mohou pomoci nástroje, jako ty poskytované iniciativou Science-Based Targets Initiative (SBTi) a pro finanční sektor rámec OSN pro odpovědné podnikání (UN Principle of Responsible Business).
Vaše ESG cíle by měly formovat vaši celkovou obchodní strategii a být odsouhlaseny vedením firmy. Pouze skutečný buy-in od vašeho představenstva a vedení firmy zajistí, že plně využijete příležitostí, které vzniknou nastavením vaší ESG strategie. Musíte najít synergie mezi vašimi obchodními cíli a cíli ESG. Například snižování provozních nákladů jde ruku v ruce s energetickou účinností a péče o místní komunitu může být základem toho, abyste se stali preferovaným poskytovatelem produktů či služeb.
Vaše ESG cíle musí být nejen realistické a zakomponované do vaší hlavní obchodní strategie. Musí být i měřitelné, abyste mohli sledovat svůj pokrok k vašim cílům za pomoci standardizovaných ukazatelů, jako jsou ty, které poskytuje ESRS, GRI nebo jiné rámce. Níže je uvedeno několik příkladů, jak můžete nastavit cíle odpovídající vašim materiálním tématům.
Příklady materiálních témat a cílů ESG

V dalším dílu 7 se podíváme na implementaci a komunikaci ESG strategie. Půjde o uvádění vaší ESG strategie do praxe a efektivním komunikování jak uvnitř, tak vně vaší organizace.
ESG Guide Series