Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

HR a firemní odpovědnost

Zaměstnanci tvoří jednu z nejdůležitějších skupin tzv. zainteresovaných stran (stakeholderů) firem. Udržení spokojenosti zaměstnanců v pracovním prostředí je klíčové pro úspěch CSR strategie v každé společnosti. Jsou to právě personální oddělení, které hrají hlavní roli v úspěšném zavedení a fungování firemní strategie odpovědnosti ve všech částech firmy. 


Při vývoji pracovního trhu a nedostatku kvalifikovaných pracovníků se v České republice stává již normou, že spokojenost zaměstnanců je podporována množstvím tzv. zaměstnaneckých benefitů. Nabízí se různé typy stravenek, služební mobilní telefony, flexibilní pracovní doba, týden dovolené navíc nebo příspěvky na různé volnočasové aktivity. Podpora dobrého pracovního prostředí je jedním z nejběžněji aplikovaných pilířů strategie firemní odpovědnosti. Stačí ale v rámci firemní odpovědnosti nabídnout zaměstnancům několik benefitů?


Správně nastavená péče o zaměstnance


Každá firma, která chce být dlouhodobě úspěšná, si uvědomuje důležitost péče o své zaměstnance. Personalisté mají nejlepší přehled, že ne každý benefit je vhodný pro každého zaměstnance. Nastavení těchto systémů by mělo v první řadě reflektovat přání samotných zaměstnanců. Pokud jsou zaměstnanecké benefity nastaveny správně, bude firma monitorovat jejich využití, a to do jaké míry jsou s nimi zaměstnanci spokojeni. 

Motivace a výkonnost zaměstnanců je nejvíce ovlivněna pracovním prostředím, ve kterém svou práci vykonávají. Zaměstnavatelé často zaměstnancům umožňují občasnou práci z domova (tzv. home office). Firmy mohou ušetřit na vybavení kanceláří nebo na energiích a zaměstnanci mají doma mnohdy lepší podmínky pro jejich nerušenou práci a možnost snížit náklady na dopravu do práce (včetně snížení emisí z jejich dopravy). Technologie jim také povolují téměř konstantní spojení jak s klienty, tak i kolegy či nadřízenými. Pokud je práce z domova možná a zaměstnanci vítána, nově získanou flexibilitou mohou zaměstnanci získat také lepší podmínky pro sladění osobních povinností s těmi pracovními.


Alternativou práce z domova jsou také investice do pracovních prostorů, které zaměstnance motivují a poskytují atmosféru, kde se cítí příjemně. Mnoho společností jako například český Avast investují do moderních prostor, které kombinují jak práci, tak místo pro odpočinek či aktivní relaxaci.


Konec stresu


Firmy by neměly opomíjet ani péči o zdraví svých pracovníků. Vývoj technologií umožňuje být ve spojení s prací téměř neustále, ale ukazuje se, že pracovní produktivita neroste s počtem hodin strávených prací, nýbrž naopak. Firmy by měly podporovat své zaměstnance ve využívaní své dovolené a volného času k odpočinku a načerpání energie.


Stres může být způsoben dlouhými pracovními hodinami, rodinnými konflikty či ekonomickou nejistotou. Některé studie potvrzují, že vysoká míra stresu a nedostatek kontroly nad vlastním pracovním prostředím a tempem mohou být ve výsledku stejně toxické jako například pasivní kouření, pokud dopady porovnáme s vlastním vnímáním fyzického zdraví, stavu psychiky, diagnostikovanými nemocemi či počty úmrtí. Je tedy v zájmu firem a jejich strategií firemní odpovědnosti uvědomit si tato rizika a snažit se jim aktivně předcházet.


Personální oddělení tvoří nejvhodnější nástroj pro předcházení stresujícího pracovního prostředí. Jeho členové by měli aktivně vyhledávat možnosti pro zlepšení pracovního prostředí a vést aktivní dialog se zaměstnanci zaměřený na jejich potřeby.


Zapojte zaměstnance, zlepší se vám výsledky


Zaměstnanci jsou také skvělými pomocníky při hodnocení strategie firemní odpovědnosti. Poskytnou objektivní hodnocení a budou mít také dostatek nápadů, jak nefungující praktiky změnit. Jejich účast na budování firemní strategie jim dodá pocit zapojení, který umožní zlepšení jejich loajality k firmě a aktivnější podporu odpovědných aktivit v jejich každodenních pracovních činnostech. Výsledkem bude menší fluktuace zaměstnanců, ušetření nákladů spojených s jejich náborem a počátečním školením, ale samozřejmě také výhody plynoucí ze správně nastavené strategie firemní odpovědnosti založené na podnětech všech zainteresovaných stran.


Jedním z hlavních cílů v oblasti řízení lidských zdrojů je často zaujmout talent. Přidanou hodnotou udržitelného podnikání je podpoření talentu vytvořením pracovního prostředí podporujícího výkon fyzický, psychický i emotivní a udělat z něj jednu ze strategických firemních priorit.

Účinným způsobem, jak motivovat zaměstnance a vytvořit jim dobré pracovní podmínky, je pravidelné zaměření na jejich školení a rozvoj. Zaměstnanci ocení příležitosti získat nové schopnosti, posílit své sebevědomí a samostatné rozhodování a získat lepší kontrolu nad svou prací


Vyvážení pracovního a soukromého života – příklad Patagonia


Skvělým příkladem toho, jak firma dokáže přecházet stresu svých zaměstnanců a zároveň podpořit jejich růst, je Patagonia, která jako jedna z prvních amerických společností zřídila přímo v jejich centrále školku pro děti zaměstnanců. Podporuje tak pracující maminky, které se dokáží lépe soustředit na svou práci bez toho, aby stále v myšlenkách odbíhaly k přemítání o svém dítěti. Nastavení volné atmosféry maminkám dovoluje odběhnout si do školky, své dítě i několikrát za den navštívit a strávit spolu třeba polední pauzu. Podobné systémy jsou zaváděny i v České republice nejčastěji mezinárodními společnostmi s větším počtem zaměstnanců. Tam, kde je podíl pracujících maminek nižší, firmy se snaží vycházet vstříc flexibilní pracovní dobou a různými délkami pracovních úvazků.