Flagship blog - cz
2018-01-30 12:53

Transparentnost - existuje v ČR?

Transparentnost je mnohem víc než jen tzv. „buzzword“ – jde o kritickou součást úspěchu každé organizace. Značí otevřenost, ochotu komunikovat a zodpovědnost. Kvalita dostupných informací o firmě ovlivňuje její pověst a mínění všech jejích zainteresovaných stran. Je proto důležité, aby firmy šířily všechny informace o svém podnikání, ať už ty pozitivní či negativní.

Proč je transparentnost důležitá?


Společnosti si musí uvědomit její podstatu. Mnoho firem se obává, že zvýšená míra průhlednosti jejich aktivit povede k větší zranitelnosti. Ostatní čelí nedostatku informací a dat o dopadech jejich aktivit na okolní prostředí. Dlouhodobá snaha o poskytování ucelených, srovnatelných a úplných dat ale zajišťuje pozitivní reakce stakeholderů, kteří se mohou na základě důvěryhodných a kvalitních informací také kvalitněji rozhodovat. Zároveň je také větší šance, že zůstanou společnosti věrni i v případě dočasných negativních okolností.

Vybudovaná důvěra může pomoci i s vylepšením firemních předností nebo poskytovaných produktů a služeb a tím i firemní konkurenceschopnosti. Transparentním firmám se daří získat více loajálních zákazníků a ty stávající si dlouhodobě udržet, snižuje se jim fluktuace zaměstnanců a zvyšuje zájem investorů. Podobně jako v běžném životě, od lidí, kteří pro nás hrají klíčovou roli, také vyžadujeme upřímné a férové chování, na kterém jsou naše vztahy založeny.

Transparentnost jako měřítko kvalitní komunikace se stakeholdery


O zvyšujícím se zájmu investorů o společenské a etické chování firem jsme již psali zde. Dostupnost kvalitních dat jim umožňuje lépe kontrolovat a spravovat své investice a poskytuje možnost ujistit se, zda jejich peníze ovlivňují společnost a životní prostředí v pozitivním či negativním slova smyslu. Strategie udržitelnosti či CSR a její cíle by měly pokrývat všechna rizika, kterým firma čelí, zrovna tak jako jakékoliv neúspěchy v dosažení nastavených cílů. Pokud je management udržitelnosti veden správně, může zvýšit hodnotu investice a/nebo zmírnit její riziko.
Zaměstnanci, kteří jsou nezbytnou součástí firem, si zaslouží být informováni a zapojeni do rozhodování týkajícího se finanční situace a sociální, environmentální a hospodářské politiky v podnicích, ve kterých pracují. Transparentnost je jako lepidlo, které drží společnost pohromadě, díky níž můžou zaměstnanci klást důležité otázky a dostávat upřímné odpovědi. Zaměstnancům může být nápomocná v jejich rozhodování, může sloužit jako nástroj k odstranění dezinformací a posílit důvěru, loajalitu a morálku v organizaci.

Transparentnost hraje také významnou roli mezi spotřebiteli. Zákazníci chtějí relevantní, pravdivé a snadno srozumitelné informace o produktech nebo službách společnosti. Lepší informovanost zákazníků vede ke zvýšenému prodeji a tím i zisku firem. „Naše jídlo. Vaše otázky“, kampaň společnosti McDonald´s v Kanadě, je příkladem toho, jak by tento přístup mohl vypadat. Za pomoci specializované digitální platformy mohou zákazníci vložit jakékoliv dotazy ohledně řetězce, na které jim společnost musí odpovědět.

Způsoby tranparentní komunikace


Online komunita je efektivní způsob, jak vytvořit kulturu transparentnosti, zvýšit důvěru zaměstnanců a prohloubit vztahy se zákazníky. 
  • Blogy, 
  • sociální média, 
  • e-mailové kampaně
– všechny tyto mechanismy umožňují udržovat neustálý dialog se zákazníky a komunitou. Avšak nedílnou součástí transparentní komunikace jsou především pravidelné nefinanční reporty nebo zprávy o udržitelnosti, které shrnují všechny potřebné informace a data za ucelené období a poskytují tak strukturovaný přehled o dopadech aktivit, které společnosti vyvíjejí.

Nefinanční informace mají různé charakteristiky. Mohou být sepsány v podobě zmíněných reportů na základě mezinárodních standardů a rámců jako např. Global Reporting Initiative (GRI) či Carbon Disclosure Project (CDP), nebo figurovat jako součást klasických finančních reportů a výročních zpráv, kde jsou integrovány a poskytují tak kompletní přehled o finanční situaci i nefinančních ukazatelích společnosti. Co se týče nefinančních ukazatelů, české firmy jsou zatím jedny z nejméně transparentních v regionu i na světě. První změna v oblasti zvýšených požadavků na transparentnost nefinančních informací ale již přišla ve formě Evropské směrnice o nefinančním reportingu, která od tohoto roku zavádí novou povinnost zavést vykazování aktivit v oblasti udržitelnosti pro určité velké firmy.

Také vás může zajímat:


Zajímá investory CSR?: https://flagship.cz/blog/detail/zajima-investory-csr_336

Nová směrnice o nefinančním reportingu: https://flagship.cz/blog/detail/nova-smernice-o-nefinancnim-reportingu_290

Případová studie – Nefinanční reporting: trendy udržitelného rozvoje: https://flagship.cz/blog/detail/pripadova-studie-nefinancni-reporting_31