Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průkopník firemní zodpovědnosti: Patagonia

„Všechno, co vlastníme, co je vyrobeno, prodáno, dovezeno, uskladněno, vyčištěno a nakonec vyhozeno škodí nějakým způsobem přírodě. Buď škodíme my přímo nebo je škozeno naším jménem.“


Vincent Stanley patří ve světě firemní zodpovědnosti k lidem, ke kterým se v poslední době upíná zrak. Ve firmě Patagonia je od jejího založení, jeho pozice se jmenuje Chief Storyteller a je zodpovědný za filozofii firmy. Stojí za projekty jako je například Footprint ChroniclesCommon Threads nebo Patagonia Books. A právě on dorazil do Prahy, aby promluvil o tom, jak se z „obyčejné“ oděvní firmy stala jedna z nejobdivovanějších firem na světě – a my jsme byli u toho.

Patagonia usiluje o to, aby vyráběla zboží nejvyšší možné kvality, nezpůsobovala přitom zbytečnou škodu a podnikání využívala k řešení environmentální krize (viz Patagonia’s reason for being). Patagonia patří bezesporu mezi průkopníky v oblasti firemní zodpovědnosti a též organizaci práce postavené na principech svobody. Od roku 1973 společnost přispívá 1% svých obratů na ochranu životního prostředí.


Patagonia využívá materiály, které spotřebují minimum neobnovitelných zdrojů a soustřeďuje se na materiály z obnovitelných zdrojů. Jedním z jejích velkých výzev byl úplný přechod na organickou bavlnu. 25% škodlivých pesticidů produkuje zemědělská výroba bavlny, díky kultivaci zemědělské půdy. Bavlna a její pěstování je tedy velkým faktorem znečištění našeho životního prostředí.


Jak přijali vaši zákazníci přechod na organickou bavlnu a tím zvýšení ceny produktů? „Zjednodušili jsme kolekci, zredukovali počet výrobků, abychom měli možnost představit je podrobněji…mluvili jsme o této nutnosti i s našimi distributory…byl to samozřejmě drahý postup a produkty stály najednou víc…někdy je velmi těžké změnit myšlení lidí, ale nelze na to rezignovat, pokud se chcete držet svých hodnot.“


Ve stále probíhající kampani Common Threads Partnership společnost navrhuje svým zákazníkům oboustranný závazek. Zákazník se zaváže nakupovat pouze to, co skutečně potřebuje a posunout pro další využití vše, co již nepotřebuje. Firma na oplátku deklaruje závazek vyrábět užitečné produkty, které dlouho vydrží, opravit ty, které se porouchají, dále odkoupit zpět oblečení, které je ještě v dobrém stavu na to, aby posloužilo druhým a stejně také recyklovat to, které již dosloužilo.


Patagonia tak uzavírá se zákazníkem dohodu o vzájemné odpovědnosti za životní cyklus výrobků, která je postavena na pěti „R“ – reduce, repair, reuse, recycle, reimagine.