Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 9: Příprava ESG reportu: Standardy a rámce

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

V dílu 8 našeho průvodce ESG jsme vás provedli psaním ESG reportu. Nyní, v dílu 9, se podíváme na standardy a rámce reportování ESG. To vám pomůže zajistit, že vaše reportování ESG bude v souladu s nejlepšími postupy a bude uznáváno stakeholdery po celém světě.

Standardy a rámce

Mezinárodně dohodnuté standardy a rámce umožňují porovnávání informací v ESG reportech a identifikování skutečně odpovědných podniků. Níže naleznete stručný přehled nejznámějších mezinárodních standardů:
Tento standard, který připravila EU, je založen na tzv. principu dvojí významnosti pro více stakeholderů (včetně investorů). Na vytvoření standardu spolupracovala European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) s organizací GRI. Toto je v současnosti nejrelevantnější norma v EU, protože je povinná pro všechny kromě nejmenších nekótovaných společností.
GRI vytváří komplexní rámec pro reporting udržitelnosti, který je široce používán po celém světě. Rámec stanovuje zásady a standardní informace, které mohou organizace zveřejnit o svých ekonomických, environmentálních a sociálních výsledcích a dopadech. Aplikace směrnic GRI je dobrovolná a společnostem nabízí možnost zaregistrovat se na webové stránce GRI a odeslat tam své reporty. GRI je určeno firmám jakékoli velikosti a oboru činnosti.
Standardy SABS umožňují podnikům identifikovat, spravovat a sdělovat informace o finanční udržitelnosti svým investorům. Jedná se o soubor globálně použitelných 77 standardů, které identifikují finančně významná témata udržitelnosti a související metriky pro typickou společnost v odvětví.
Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International Organization for Standardization) spustila v roce 2009 ISO pro udržitelnost, která poskytuje pokyny k sociální odpovědnosti. ISO 26000 je uznávaný mezinárodní rámec, který poskytuje pokyny na dobrovolném základě, nejedná se tedy o certifikaci. Zaměřuje se na všechny typy organizací bez ohledu na jejich aktivity, velikost nebo umístění.
V roce 2000 byla zahájena iniciativa OSN Global Compact. Jde o iniciativu Organizace spojených národů vytvořenou s cílem povzbudit podniky po celém světě, aby přijaly politiku udržitelnosti a společensky odpovědné podnikové politiky a pravidelně podávaly reporty o aktivitách souvisejících s touto problematikou. Jde o základní rámec pro podnikatele, který je založen na deseti principech v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření.

Příště se podíváme na 10. a závěrečný díl našeho průvodce: Kontrolní seznam nápomocných otázek a slovníček ESG pojmů. Tato část vám poskytne jasné definice a vysvětlení běžných termínů ESG, které vám pomohou se lépe orientovat ve světě ESG.
ESG Guide Series