Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Udržitelné řízení akce - co to je?

Pojem udržitelného řízení akce zatím v České republice neexistuje. My jsme se rozhodli, že je na čase to změnit. Zrovna tak, jako firmy začínají vyvíjet své strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti, tak i pořádání akcí (např. hudebních festivalů, sportovních akcí nebo konferencí) je spojeno se snahou minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a okolní komunitu.

Udržitelná akce bere v úvahu průběh celé akce a snaží se nejen zamezit negativním dopadům, ale vytvořit pozitivní odkaz v místě konání. Pořadatelé akcí mají možnost certifikovat své aktivity mezinárodním standardem pro udržitelné řízení událostí ISO 20 121, nebo reportovat své výsledky dle mezinárodního standardu Global Reporting Initiative (GRI) G4: Sustainability Reporting Guidelines a jeho sektorového suplementu pro organizování akcí (Event Organisers Sector Supplement).

Jaké jsou příklady úspěšných udržitelných akcí v zahraničí?


Letní Olympijské hry a Paralympijské hry 2012 v Londýně

Olympijské hry 2012 v Londýně se zařadily mezi přelomové svým závazkem „inspirovat trvalou změnu“. Vize udržitelnosti byla důležitá po celých sedm let plánování této největší sportovní show světa. Ambicí her bylo oživení zanedbaných londýnských komunit, podpora zdravého životního stylu, změna ve vnímání hendikepů a inspirace celé generace k účasti ve sportu a pohybových aktivitách.

Priority udržitelnosti byly vybudovány na základě návrhů důležitých zainteresovaných stran a definovaly základní organizační pilíře. Priority zahrnovaly: uskutečnění nízko-uhlíkových her, hry s nulovým odpadem putujícím na skládky, péče o biodiverzitu a spojení lidí s přírodou přes sport a kulturu, uskutečnění zatím nejinkluzivnějších olympijských her pro všechny bez rozdílu, podpora zdravého, aktivního a udržitelného životního stylu a zajištění trvalého olympijského odkazu.

Pro dosažení svých cílů, Olympijské hry v Londýně dokázaly například recyklovat více než 90 % demoličních odpadů a některé budovy byly dokonce určeny k opětovnému využití na jiných místech. Střechy olympijské vesnice a několika dalších budov byly pokryty více než 15000 m2 živého porostu. 222 žen účastnících se projektu, který byl zaměřen na podporu žen směřujících do oboru konstrukce, získalo v tomto oboru zaměstnání. Dále bylo také například vyčištěno a znovu použito 80 % kontaminované půdy.

Olympijské hry 2012 v Londýně se staly zatím nejudržitelnějšími olympijskými hrami v historii.


Glastonbury festival

Festivaly jsou považovány za akce, které se příliš nechlubí šetrností k životnímu prostředí. Největší hudební festival ve Velké Británii však jde příkladem. Pořadatelé si uvědomují, že festival s téměř 200 000 návštěvníky znamená podstatný zásah do krajiny.

Glastonbury se zavázal k minimalizaci odpadu a motivoval návštěvníky k přijmutí bezodpadového (tzv. zero-waste) myšlení, nebo-li, co sis na festival donesl, zase si odnes. Spotřeba energie byla ve velké míře poháněna 1500 m2 solárních panelů a pořadatelé se vyhnuli použití benzínových generátorů. Festival také odmítnul použití jakýchkoli jednorázových plastových tašek a striktně používal bio bavlněné tašky pro všechny upomínkové předměty. Všechna káva, čaj, cukr, horká čokoláda na místě byla fair trade. Používány byly pouze znovupoužitelné a kompostovatelné talíře a příbory a v rámci redukování množství plastu motivovali návštěvníky k využití vlastních nebo na festivalu dostupných znovupoužitelných láhví na vodu. Od roku 2000 zasadili více než 10 000 původních stromů a živých plotů v blízkém okolí.

I když je množství odpadu zanechané po ukončení festivalu šokující, Glastonbury rozhodně patří k leaderům mezi hudebními festivaly a za své snahy si zaslouží poklonu.


Jak je to v České republice?

V České republice se zatím neklade žádný důraz na pořádání udržitelných akcí. Brzy se to snad může změnit díky Olympijskému parku Rio - Lipno 2016, který letos zahájil monitorování své udržitelnosti. První zpráva o udržitelnosti bude sloužit jako zhodnocení základních strategií a především dá prostor pro vytvoření doporučení pro budoucí Olympijské parky.

Přišel čas, aby se i u nás v České republice začal klást důraz na udržitelnost při pořádání akcí. Budeme doufat, že Olympijský park Rio - Lipno 2016 odstartuje tento pozitivní trend.

Více informací a další udržitelné akce:

Letní Olympijské hry 2012 v Londýně:

http://learninglegacy.independent.gov.uk/themes/sustainability/london-2012-sustainability-plan-and-reports.php

Glastonbury festival 2016:

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/information/green-glastonbury/our-green-policies/

EURO 2016:

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/26/41/78/2264178_DOWNLOAD.pdf