Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Londýnská burza vydala požadavky pro nefinanční reporting

Londýnská burza (The London Stock Exchange Group - LSEG) vydala začátkem února pokyny, které upřesňují, jak mají kótované firmy uvádět své nefinanční informace. Ty se týkají problematiky environmentálního, sociálního a firemního řízení (ESG), které budou muset firmy na Londýnské burze vydávat v prohlášení spolu s tradičními finančními reporty.


Světové burzy a mezinárodní investiční manažeři se stále více soustředí na dopady firem v sociální a environmentální oblasti. Problematika rizik plynoucích z klimatické změny, pracovních a lidských práv a transparentnosti se již stala klíčovým faktorem hrajícím roli při rozhodování o investicích. Udržitelné podnikání začíná určovat úspěch firmy.


Agenda není řízena politikou, je vedena samotnými investory, především těmi zaměřenými na dlouhodobé investice,“ řekl Mark Makepeace, generální ředitel globálního burzovního indexu FTSE Russell. „Sedm z deseti nejvýznamnějších investičních manažerů využívá hodnocení firemních nefinančních informací v jejich způsobu řízení investicí,“ dodal.


Směrnice již obdrželo více než 2700 firem kótovaných na burzách LSEG ve Velké Británii a Itálii. Jsou vydány v souladu s iniciativou OSN zabývající se udržitelnými burzami (United Nations’ Sustainable Stock Exchanges Initiative), ke které se Londýnská burza přidala v květnu 2014 a jejíž aktivity podporují firmy, aby vydávaly informace o svých environmentálních a sociálních dopadech.


Letos také začala platit Evropská směrnice o nefinančním reportování, která určitým velkým společnostem ukládá povinnost vydávat nefinanční informace.


Pokyny jsou ke stažení na webové stránce LSEG, zde: http://www.lseg.com/esg


Zdroj: Reuters


United Nations’ Sustainable Stock Exchanges Initiative: http://www.sseinitiative.org/