Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Možnosti CSR strategie

Strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Pomůžeme vám s přípravou detailní strategie, která bude postavena na vašich korporátních hodnotách. Strategie bude vyvažovat finanční, environmentální a společenskou výkonnost firmy, a bude moci být plně integrována do vašich obchodních strategií, procesů a firemní kultury.


Analýza stakeholderů

Výkon podniku je ovlivňován celou řadou různých zájmových skupin, jako jsou zákazníci, akcionáři či dodavatelé. Pomáháme klientům identifikovat své klíčové skupiny stakeholderů, stanovit jejich priority na základě atributů, vztahů a zájmů, které se týkají určitého problému či celé společnosti, zapojit je do dění a vymyslet cílenou komunikační strategii.


Komunitní projekty

Vytvoříme inovativní program, který je v souladu s vašimi firemními hodnotami, pozicí na trhu a obchodními cíli. Zároveň nechá společnost vyniknout a zapojí všechny zainteresované strany. Pomocí strategie a plánování pomůžeme s realizací projektu, včetně výběru vhodné neziskové organizace, identifikace výkonnostních ukazatelů a nastavení systémů monitorování a hodnocení.


CSR audity

CSR audit je vhodný výchozí bod, na kterém lze vytvořit účinnou strategii, zlepšit výkon či komunikovat úspěch. Audit zkoumá, jak organizace funguje ve všech čtyřech oblastech CSR: životní prostředí, komunita, trh a zaměstnanci. Vyhodnotíme vaše stávající CSR aktivity a zhodnotíme jejich dopad z hlediska fungování a konkurenceschopnosti firmy. Zaměříme se i na průzkum trhu, stakeholdery a benchmarking.


Environmentální management

Systém environmentálního managementu je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování všech činností podniku, které ovlivňují, nebo mohou ovlivnit, kvalitu životního prostředí, nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Efektivní environmentální management vám umožní snížit dopady na životní prostředí a zvýšit provozní efektivitu. Pomůžeme vám systém nastavit tak, aby co nejvíce vyhovoval vašim možnostem a strategii.


Firemní filantropie

Zjistíme, kde má činnost vaší firmy největší dopad na společnost a nalezneme tu nejvhodnější neziskovou organizaci k partnerství či sponzoringu. Usnadníme vám partnerství, a to díky přípravě plánu spolupráce, podpoře, monitoringu a revizi.


Benchmarking

Je důležité se porovnat s trhem a chtít být tím nejlepším ve své kategorii. Benchmarking je zahrnut v našem CSR auditu a používáme jak vlastní metodiku, tak i mezinárodní standardy a indexy, včetně GRI, DJSI, FTSE4Good, ISO 26000, UNGC a další.


Firemní dobrovolnictví

Vytváříme firemní dobrovolnické programy spolu s jejich komunikačními strategiemi. Dbáme na to, aby naši klienti vždy využívali těch nejlepších a nejosvědčenějších postupů. Pomáháme změřit přínos dobrovolnictví v oblasti motivace zaměstnanců a jejich vnímání společnosti, a v oblasti přínosu pro společnost.