Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Novinka: konečně dojde i na lodě

Lodní průmysl bude muset vůbec poprvé snižovat své emise oxidu uhličitého. Zatímco automobilová doprava je pod drobnohledem a emisní pravidla jsou stále přísnější, lodě znečišťují životní prostředí více než všechna auta na celém světě. Tomu však brzy odzvoní.


Dějiny se tvoří v Londýně


Globální lodní průmysl po dvoutýdenním vyjednávání v Londýně historicky poprvé odsouhlasil regulaci emisí. International Maritime Organisation (IMO) formálně přijala prozatímní klimatickou strategii s podporou více než 170 národních vlád. Naplánováno je zásadní snížení emisí do roku 2050, a to o 70 %. Avšak to není vše.


Do budoucna budou lodě:

  • energeticky šetrnější,
  • využívat solární energii,
  • větrnou energii a
  • baterie dodávající elektřinu.

Problém totiž představuje i fakt, že mnoho lodí využívá palivo bohaté na uhlík, jako je například těžká nafta, která je zakázaná v mnoha zemích pro přepravu na pevnině.


Co na to aktivisté?


Vzhledem k naléhavosti řešení klimatických změn je sice tento plán dle ekologických aktivistů nedostatečný, dohodu, na které se pracuje desetiletí, ale uvítali. Hilda Heineová, předsedkyně Marshall Islands – jedna z klíčových osob zaměřující se na klimatické změny a emise v oblasti lodních emisí – uvedla, že IMO dnes "tvoří dějiny".


Lodní průmysl si nese vroubek už z minulosti. Emise skleníkových plynů byly totiž z lodí a letectví v rámci Kjótského protokolu v roce 1997 vynechány. Na základě toho pak byly s jistou mírou absurdity vyloučeny z předpisů o uhlíku, přestože lodní doprava se používá na 80 % světového obchodu!


A proč právě teď?


Klimatické změny způsobují stále horší katastrofické scénáře. Proto není čas ztrácet čas. John Maggs, předseda Koalice čisté lodní dopravy a poradce pro politiku seniorů v kampani skupiny Seas in Risk, řekl: „Tato dohoda je mimořádně důležitá a pro dosažení ambiciózních cílů je potřeba, aby posun k novým palivům a pohonným technologiím byl proveden na celosvětové úrovni. IMO musí bezodkladně přijmout opatření, která co nejrychleji sníží emise – odkládání a podcenění důležitosti jednání by mělo negativní dopad na plnění cílů pařížské dohody“. Doufejme, že se nejedná jen o plané řeči a že lodní průmysl si uvědomuje závažnost situace.