Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Flagship blog - cz

Průvodce ESG díl 4: ESG strategie: Identifikace vašich materiálních témat ESG

Hlavním cílem této příručky je pomoci malým a středním firmám (SME) efektivně reagovat na současné výzvy a požadavky v rámci udržitelného podnikání. Poskytuje praktický návod, jak identifikovat příležitosti a možná rizika v environmentální, sociální a správní oblasti a zajistit tak dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a důvěryhodnost firmy.

Třetí díl našeho průvodce ESG ukázal, jak identifikovat a zapojit stakeholdery. Nyní se v dílu 4 zaměříme na identifikaci vašich materiálních témat ESG. Jedná se o výběr aktivit ESG, které jsou pro vaši společnost nejrelevantnější, na základě vašich rozhovorů se stakeholdery.

Identifikace vašich významných (materiálních) témat ESG

Na základě dialogu s klíčovými stakeholdery vám vyvstanou témata, která se poté musí zohlednit v rámci analýzy materiálních témat. Na základě této analýzy se zjistí tzv. “materiální témata”, která značí vaše klíčové dopady v oblasti udržitelnosti.
ESRS vyžaduje, aby společnosti používaly koncept „dvojí významnosti“ při identifikaci svých materiálních témat. Ta vyžaduje podívat se jak na vnější dopady firmy na lidi a planetu (pohled zevnitř ven, jinak známý jako její externality), tak na finanční rizika a příležitosti (pohled zvenčí na firmu), které mohou přinést životní prostředí a společnost. Témata mohou být významná z hlediska dopadu nebo finančního hlediska, případně obojího.
Klíčové otázky při mapování materiálních témat:
  • V jakých oblastech máme v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu pozitivní nebo negativní dopad - skutečný nebo potenciální - na životní prostředí, společnost nebo správu podniku?
  • Jak by výše uvedené dopady nebo naše závislost na zdrojích (např. přírodních, lidských, sociálních) mohly vést k finančním rizikům nebo příležitostem pro naše podnikání?
  • Jaká témata, která se nás dotýkají, považují naši klíčoví stakeholdeři za důležité?
  • Jaké oblasti E,S, G můžeme realisticky kontrolovat nebo ovlivnit a co je mimo naši sféru vlivu?
  • Jak naše témata zapadají do širšího kontextu udržitelnosti?
Jakmile budete mít seznam materiálních témat, můžete si stanovit vaše priority pomocí nástrojů, jako jsou matice významnosti nebo pokyny týkající se dvojí významnosti poskytované EFRAG.
Příklady materiálních témat rozdělené podle stakeholderů

V dílu 5 přejdeme k tomu, jak sbírat a reportovat vaše ESG data.
ESG Guide Series